Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vitalni zaposleni za vitalno podjetje

5. 10. 2022
12. 10. 2022
19. 10. 2022
26. 10. 2022
9. 11. 2022
16. 11. 2022
23. 11. 2022
30. 11. 2022
7. 12. 2022
14. 12. 2022

od 13.00 do 15.00

2 pedagoški uri, 10 srečanj


VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 420 € + DDV
Ostali: 520 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 320 € + DDV in ostali 420 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Udeleženci izobraževalnega programa bodo spoznali metode za učinkovito obvladovanje časa in sprostitvene tehnike za učinkovito obvladovanje stresa na delovnem mestu in doma. Naučili se bodo učinkovite komunikacije, kako sodelovati s težavnimi osebami, kako povečati svojo motivacijo in motivacijo sodelavcev in kako izboljšati medsebojno sodelovanje med člani tima in s tem povečati učinkovitost delovnih procesov.Izobraževanje je sestavljeno iz 5 modulov in vsak modul je sestavljen iz dveh delavnic (2 PU). Prva delavnica je namenjena teoriji in delu na konkretnih primerih, sledi domača naloga. Druga delavnica je namenjena refleksiji, diskusiji in izmenjavi izkušenj med udeleženci.

 

 

Vsebina

Modul 1: Sprostitvene tehnike za učinkovito obvladovanje stresa na delovnem mestu in doma. 2 delavnici po 2 PU. Prva delavnica je namenjena teoriji in delu na konkretnih primerih, sledi domača naloga. Druga delavnica je namenjena refleksiji, diskusiji in izmenjavi izkušenj med udeleženci. V okviru tega modula se bodo udeleženci naučili tehnik za obvladovanje čustev, za sprostitev in boljše počutje. Rezultati se kažejo v obliki boljšega počutja in boljših odnosih na delovnem mestu.

Modul 2: Učinkovita komunikacija. 2 delavnici po 2 PU. Prva delavnica je namenjena teoriji in delu na konkretnih primerih, sledi domača naloga. Druga delavnica je namenjena refleksiji, diskusiji in izmenjavi izkušenj med udeleženci. V okviru tega modula se bodo udeleženci naučili, kaj so elementi komunikacije, kako človek komunicira, kako daje povratne informacije in kako učinkovito obvladuje konflikte. Udeleženci bodo spoznali, kako sodelovati s težavnimi osebami.

Modul 3: Samomotivacija in motivacija. 2 delavnici po 2 PU. Prva delavnica je namenjena teoriji in delu na konkretnih primerih, sledi domača naloga. Druga delavnica je namenjena refleksiji, diskusiji in izmenjavi izkušenj med udeleženci. V okviru tega modula bodo udeleženci spoznali, kaj je glavni vir motivacije ter kako povečati svojo motivacijo in motivacijo sodelavcev.

Modul 4: Timsko delo. 2 delavnici po 2 PU. Prva delavnica je namenjena teoriji in delu na konkretnih primerih, sledi domača naloga. Druga delavnica je namenjena refleksiji, diskusiji in izmenjavi izkušenj med udeleženci. V okviru tega modula bodo udeleženci spoznali, kako izboljšati medsebojno sodelovanje med člani tima in s tem povečati učinkovitost delovnih procesov.

Modul 5: Učinkovito obvladovanje časa. 2 delavnici po 2 PU. V okviru tega modula bodo udeleženci spoznali tehnike in metode za učinkovito obvladovanje časa, kar vpliva na zmanjšanje stresa, večjo osebno zadovoljstvo in večjo učinkovitost pri delu. Pogosti interes udeležencev takšnih delavnic je, kako učinkovito izrabiti delovni čas - svojega in sodelavcev (prioritete in delegiranje / da ne narediš »vsega sam«). Udeleženci se bodo naučili, kako prihraniti čas.

Izobraževanje je namenjeno:

obremenjenim zaposlenim, ki bi se radi naučili kako vzdrževati dobro psiho-fizično kondicijo za večjo učinkovitost pri delu.

Predavatelj: 
dr. Franc Gider

Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa poslovni svetovalec, predavatelj in mentor številnim podjetjem ter posameznikom. Kot svetovalec ima več kot 20 letno prakso na področju optimizacije procesov, stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in menedžerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja GETAS in vodja centra za kvaliteto življenja Bizinaizi. Na različnih svetovalnih in izobraževalnih projektih je sodeloval z več kot 200 organizacijami iz Slovenije in tujine. Ljudje, ki ga poznajo, o njem pravijo, da zna poslušati ljudi in opazi marsikakšno pomembno podrobnost. Pri delu je potrpežljiv in vztrajen.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pripomoček za obvladovanje stresa VITO – USB ključek z zvočnim posnetkom vodenega sproščanja in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
3. 10. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2022100502 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si