Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Boljši odnosi, boljši donosi

18. 10. 2022

9.00 začetek
10.30 odmor
10.40 nadaljevanje
12.10 odmor
13.10 nadaljevanje
14.40 zaključek

6 pedagoških ur


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 110 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA

 

 

Neobhodno je, da znajo zaposleni vzpostaviti ravnovesje med osebnim in poslovnim življenjem. Le tisti, ki je zadovoljen, srečen, uravnotežen in zmožen konstruktivnega reševanja konfliktov ter osebnih izzivov, bo bolj uspešen na delovnem mestu.

 

Cilj izobraževanja je:

  • predstaviti primere dobrih praks za boljše počutje na delovnem mestu in
  • predstaviti praktične prijeme, kaj lahko prispeva podjetje in kaj zaposleni, da bo delovno okolje prijetnejše za poslovanje.

 

Vsebina:

• predstavitev orodij in primerov dobre prakse zagotavljanja dobrega počutja zaposlenih (primeri dobre prakse v podjetjih: PSA, Inea, O net, Kmag, Cablex, itd.),
• opolnomočenje zaposlenih, da znajo poskrbeti za svoje dobro počutje in dobro počutje sodelavcev (obvladovanje stresnih situacij in kako priti do virov notranje motivacije za delo),
• predstavitev pomena lastnega počutja na delovnem mestu (kaj vpliva na dobro počutje, kako prepoznati sprožilce neprijetnih čustev in drugih bolečin),
• predstavitev pozitivnih učinkov dobrega počutja na zdravje (večja miselna naravnanost, povečanje produktivnosti, sodelovanje med sodelavci, nove ideje),
• kako skrbeti za lastno stabilnost skozi različne situacije (kako obvladovati stresne reakcije in prilagoditvena motnja, kaj je sprostitvena reakcija telesa in kako jo uporabljati vsak dan),
• prepoznati situacije, ki pozitivno in negativno vplivajo na posameznikovo počutje in kako se na njih pripraviti (analiza stresnih situacij, ugotavljanje vzrokov in priprava na neugodne okoliščine) in
• predstaviti vzroke za pojav najpogostejših tveganj za naše zdravje in kako je nanje mogoče vplivati (od kod izvira stres in z njim povezani simptomi ter kako si sami lahko pomagamo vsak dan).

Izobraževanje zajema predavanje, dialoge, delovne vprašalnike in praktične vaje. Namen dialogov, vprašalnikov in vaj je, da se že v tekom izobraževanja udeleženci čim več naučijo. 

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, vodilnim in lastnikom podjetij,
√ vodjem poslovnih in oddelčnih enot in
√ zaposlenim na delovnih mestih, ki so izpostavljena stresnim razmeram.

Predavateljica: 
Florence Maria Bratuž

Florence Maria Bratuž, dipl. org. kadrovskih in izobraževalnih procesov, je delovne izkušnje pridobila pri vodenju prodaje, nabave in področnemu vodenju pretežno pri trgovanju z avtomobili. Skozi te izkušnje je dobila vpogled, kaj ljudi motivira, kaj jim jemlje vnemo in energijo ter iz kje izhaja stres. Svetuje in predava o tem, kako preko težavnih, stresnih odnosov in preobrata teh, priti do več vneme in energije, do boljšega počutja, boljšega zdravja ter posledično do boljših kariernih in zasebnih učinkov. Pri svojem svetovanju usmerja v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motivirane zaposlene, ki ponotranjijo vizijo in poslanstvo podjetja. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
14. 10. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221018 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si