Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Šola kakovosti

izvedba s prenovljenim programom

6. 10. 2022
11. 10. 2022
20. 10. 2022
7. 11. 2022
25. 11. 2022

9.00 začetek
15.00 zaključek

Šola kakovosti obsega 10-dnevno intenzivno usposabljanje (5 predavanj + 3 izbirna predavanja in 2 srečanja za izdelavo in predstavitev projektne naloge).

»Ena šola, dve potrdili«

Po uspešno opravljeni Šoli kakovosti udeleženci pridobite naziv Quality Management Representative, ki ga izdamo na mednarodno priznanem IQNet potrdilu (IQNET Academy) in naziv Skrbnik sistema vodenja kakovosti, ki ga izdamo na SIQ potrdilu.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziv SKRBNIK SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ter Quality Management Representative. 

Dejstvo je, da se svet zelo spreminja, in to z veliko hitrostjo. To za poslovni svet pomeni močno potrebo po sistemskem pristopu za prepoznavanje teh spremembe, njihovo obravnavo skozi prizmo potencialnih tveganj ali priložnosti ter čim bolj obvladovano uveljavljanje v neposrednem delovanju. Danes govorimo o Industriji 4.0., ki z zornega kota razmaha avtomatizacije ter robotizacije in prenosa podatkov v proizvodnih tehnologijah postavlja tudi pristope h kakovosti pred zahtevne izzive. Zato v Šoli kakovosti nagovarjamo tiste aktualne tematike, s katerimi želimo posamezne udeležence v največji možni meri usposobiti za soočanje s temi izzivi.

Šola kakovosti je desetdnevno intenzivno usposabljanje, ki se zaključi v obdobju petih mesecev. Namenjena je tistim, ki se pripravljate na prve korake pri vodenju kakovosti, kot tudi tistim, ki že imate tovrstne izkušnje in želite svoje kompetence in veščine še nadgraditi.

Usposabljanje je individualno naravnano. Udeleženci skupaj obiskujete pet obveznih vsebin, ostale tri vsebine pa si vsak posameznik izbere na osnovi svojega področja zanimanja. Šolo zaključite s predstavitvijo rešitve iz svojega delovnega okolja v obliki projektne naloge.

Šola:

  • omogoča pridobitev celovitejšega znanja s področja sistemov vodenja;
  • omogoča izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobre prakse;
  • omogoča vsebinsko in časovno prilagoditev usposabljanja v okviru izbranih vsebin;
  • jo vodijo uveljavljeni predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami;
  • je zagotovljeno mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, ki predstavlja rešitev konkretnega izziva iz vašega delovnega okolja.
Način dela:

V okviru Šole kakovosti boste na celovit in iz različnih zornih kotov obravnavan način spoznali osnovne principe ter prednosti sistema vodenja kakovosti, pomen procesnega pristopa, preventivno delovanje ter korektivno ukrepanje v procesu nenehnega izboljševanja v organizaciji, kako reševati probleme s pomočjo osnovnih orodij kakovosti ter pridobili ostala potrebna znanja za učinkovito vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Prednost udeležbe na usposabljanjih Šole kakovosti je tudi izmenjava mnenj in izkušenj s področja sistemov vodenja kakovosti z udeleženci iz drugih organizacij.

Z uspešno predstavitvijo projektne naloge boste ob zaključku programa pridobili naziva SKRBNIK SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI in Quality Management Representative.

Program vključuje potrebna znanja in sodobne pristope za uspešno/učinkovito vodenje sistema vodenja (kakovosti) v dobi nenehnih sprememb/digitalni dobi.

Vsi udeleženci šole brezplačno prejmete knjižico Pocesni pristop in zahteve standardov za sisteme vodenja.

 

Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE 


1) OBVEZNE VSEBINE – 5 izobraževalnih dni (od 9. do 15. ure):

• SISTEMI VODENJA - NJIHOVA VLOGA V IZZIVIH PRIHODNOSTI (Anton Petrič), 6. oktober 2022

• KOMUNIKACIJA IN VODENJE SPREMEMB – OD NALOG K ZAVZETOSTI (mag. Edita Krajnović), 11. oktober 2022

• MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV - OD RAZUMEVANJA PROCESNE USMERJENOSTI DO MERJENJA UČINKOVITOSTI PROCESOV (mag. Rajko Novak), 20. oktober 2022

• REŠEVANJE PROBLEMOV Z UPORABO OSNOVNIH ORODIJ KAKOVOSTI (Anton Petrič), 7. november 2022

• CILJI IN KAZALNIKI PROCESOV - ZAKAJ JE MERJENJE TAKO POMEMBNO? (mag. Rajko Novak), 25. november 2022

2) IZBIRNE VSEBINE – 3 izobraževalni dnevi po vaši izbiri

Priprava individualnega programa usposabljanja, kar pomeni, da si boste glede na potrebe, želje, predznanje in časovno razpoložljivost po posvetu z SIQ izbrali 3 izobraževalne dni iz SIQ ponudbe izobraževanj.

Opomba: V primeru izbire Tečajev za vodilne presojevalce, usposabljanj za skrbnike sistemov in licenčnih usposabljanj je potrebno doplačilo.

3) IZDELAVA in PREDSTAVITEV PROJEKTNE NALOGE – 2 izobraževalna dneva

  • S pomočjo mentorja boste pripravili projektno nalogo s svojega področja dela. Cilj izdelave projektne naloge je dodati vaši organizaciji dodano vrednost v obliki rešitve posameznega problema/izziva organizacije.
  • Na zadnjem srečanju bodo vsi udeleženci Šole kakovosti predstavili projektne naloge.

Predavatelji
Anton Petrič, Edita Krajnović, Rajko Novak

Anton Petrič je svoje bogate delovne izkušnje začel pridobivati v družbi Trimo Trebnje, svojo karierno pot pa nadaljeval v podjetju TPV Automotive d.o.o. iz Novega mesta, kjer je zaposlen kot direktor sektorja za skupne zadeve. Vodil je več poslovnih in organizacijskih projektov v avtomobilski industriji ter opravljal različne strokovne in vodstvene naloge. Je vodilni presojevalec sistemov vodenja po standardih ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 in ISO/IEC 27001. Od leta 1999 aktivno sodeluje v postopkih ocenjevanja organizacij za poslovno odličnost po modelu EFQM, zadnja leta deluje v tem sistemu kot predsednik razsodniške skupine PRSPO. Je licenciran evropski ocenjevalec za poslovno odličnost.

Mag. Edita Krajnović je direktorica družbe Mediade marketing, komunikacije in razvoj. Je dolgoletna vodja metodologije Zlata nit: izbor zaposlovalca leta in Gazela: izbor najboljših med najhitreje rastočimi podjetji. Za inovacijo Podjetniki v podjetju, namenjeno razvoju kulture inovativnosti in talentov, je v soavtorstvu prejela bronasto priznanje GZS OZ Ljubljana. Pri vodenju sprememb jo usmerja misel Einsteina: »Nič posebnega nisem naredil, samo na iste stvari sem pogledal drugače kot vsi ostali pred menoj.« Je tudi sopobudnica iniciative Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Leta 2021 je kot prva prejemnica v mednarodni konkurenci prejela najvišje strokovno priznanje Evropska osebnost internega komuniciranja.

Mag. Rajko Novak je licencirani trener EFQM in vodilni ocenjevalec v projektu Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Sodeloval je tako pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti EFQM 2013 kot novega modela 2020. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov, poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja. Več kot dve desetletji in pol je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja, in predavatelj.

 

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
  

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo,
mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli. 


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.