Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Praktična delavnica: Zaposlovanje tujcev

10. 10. 2022

od 9.30 do 13.30

GZS, dvorana A (Dimičeva 13, Ljubljana)

Udeležba je namenjena članom GZS in je brezplačna. Potrebno se je predhodno prijaviti.

ePRIJAVA

 

Pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujca je, zaradi kompleksnosti zakonodaje, razpršene pristojnosti različnih institucij in administrativno zahtevne priprave vloge, za marsikaterega delodajalca precej trd oreh. Upravne enote, ki vodijo postopke enotnih dovoljenj pa na drugi strani še vedno poročajo o povečevanju števila nepopolnih vlog za pridobitev enotnih dovoljenj.


GZS je junija 2022 organizirala posvet na temo zaposlovanja tujcev, na katerem so se organizatorji dogodka skupaj z akterji pristojnih ministrstev in Zavoda za zaposlovanje zavezali k iskanju skupnih rešitev za pohitritev in poenostavitev postopkov pridobivanja enotnih dovoljenj.

Ekskluzivno za člane GZS pripravljamo praktično delavnico o zaposlovanju tujcev, na kateri bodo predstavniki MJU in ZRZS predstavili:

  • postopke pridobivanja enotnih dovoljenj,
  • najpogostejše napake pri oddaji vloge in nasvete kako se napakam izogniti in
  • odgovarjali na vprašanja delodajalcev.

 

Vsebina

9.15 Registracija udeležencev

9.30 Glavni poudarki zakonodaje s področja zaposlovanja tujcev in postopkov v pristojnosti UE ter kako se izogniti napakam oz. pomanjkljivostim
         mag. Maja Antonič, načelnica, Upravna enota Radovljica
         Nina Bačnik, v. d. načelnice, Upravna enota Litija
         mag. Darija Mohorič, načelnica, Upravna enota Ljutomer

10.30 Predstavitev zakonodaje in postopkov v pristojnosti ZRSZ s poudarkom na novostih ter kako se izogniti napakam oz. pomanjkljivostim
         Anka Rode, višja področna svetovalka, Služba za pravne zadeve, ZRSZ
         Miha Šepec, višji področni svetovalec, Služba za pravne zadeve, ZRSZ

11.30 Odmor

11.45 Vprašanja in odgovori, razprava

13.00 Zaključki in priporočila

Namen delavnice je izpopolniti usposobljenost za izvajanje postopkov zaposlovanja tujcev. Prosimo vas, da vaša vprašanja zapišete na prijavnico.

Prijave:

Udeležba na dogodku je brezplačna in je ekskluzivno namenjena članom GZS. Udeležbo na dogodku potrdite preko spletne prijavnice, najkasneje do 3. 10. 2022.
Brezplačne odjave so možne preko elektronske pošte na naslov CEMP@gzs.si, do 4. 10. 2022, do 8.00 ure. Število udeležencev je omejeno. Po izteku navedenega roka ali v primeru neudeležbe, zaračunamo 50,00 EUR administrativnih stroškov na osebo.

Dodatne informacije: GZS, 01 58 98 000, info@gzs.si