Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Izdelava strategije za trajnostni razvoj organizacij

5. 10. 2022

9.00 začetek
14.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


S trajnostno poslovno strategijo dobi poslovna kultura nove vsebine, inovativnost nov zagon, produkti ali storitve pa dobijo globlji pomen in bolj razumljiv prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, organizacije in posameznika v njej. Nekatere organizacije že izvajate vrsto trajnostno usmerjenih aktivnosti, ki so pogosto nepovezane in zato izgubijo svoj maksimalni poslovni potencial.

Trajnostno poročanje pa je način za transparentno razkrivanje tudi nefinančnih podatkov o poslovanju organizacije, ki pomaga graditi pozitivne odnose z različnimi deležniki in kaže celovito podobo organizacije kot indikator njenega razvoja.

Področje nefinančnega poročanja je urejeno tudi v Zakonu o gospodarskih družbah, ki velikim podjetjem med drugim nalaga razkritje informacij o pomembnih okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter korupciji in podkupovanju. SDH je v zvezi s tem v letošnjem letu za javne družbe izdala dopolnjena Pričakovanja in priporočila za trajnostno poslovanje družb, ki poleg uspešnega in učinkovitega poslovanja na dolgi rok, zagotavlja tudi zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov in korporativno integriteto.

Namen

Na delavnici se boste seznanili kako pristopiti k pripravi trajnostne poslovne strategije, kateri so ključni in kateri priporočljivi koraki v njeni zasnovi ter s tem zagotovili tudi podlage za celovito trajnostno poročanje. V sklopu delavnice se bomo seznanili kako zbrati in združiti informacije o trajnostnem razvoju organizacije v vsebinsko in strukturirano trajnostno poročilo, ki bo razumljivo za končne uporabnike.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Sprememba paradigme
 • Poslovni ekosistem
 • Trajnostni izzivi in matrika bistvenosti
 • Zasnova trajnostne poslovne strategije
 • Praktični del: Izdelava matrike bistvenosti
 • Trajnostno poročanje in koncepti nefinančnega poročanja
 • Predstavitev standarda GRI – Global Reporting Initiative
 • Praktični del: Prepoznavanje bistvenih vsebin za pripravo trajnostnega poročila (delo na lastnem primeru)

Ciljna skupina:

 • vodstvo organizacij, odgovorno za pripravo strategij v organizacijah, sisteme vodenja v organizacijah, pripravo trajnostnih poročil, pripravo izjav o nefinančnem poslovanju,
 • vsi, ki želite prispevati k trajnostnem razvoju.

Način dela: 

Interaktivna delavnica bo potekala skozi podajanje teoretičnih konceptov ter praktičnih primerov. Skozi obravnavo ključnih korakov trajnostne poslovne strategije boste spoznali dobro prakso, morebitne pasti in dobili odgovore na odprta vprašanja.

Predavatelj
Nenad Savič

Dr. Nenad Savič je bil od junija 2017 direktor sektorja Kakovost v podjetu Adria Mobil, prejemniku najvišjega državnega priznanja za odličnost v poslovanju (PRSPO) v letu 2016. Pred tem je dvajset let uspešno delal kot poslovni svetovalec na področju razvoja poslovnih strategij, poslovne odličnosti ter trajnostnega delovanja v Sloveniji in tujini. Je soavtor knjige Trajnostne poslovne strategije in trajnostni poslovni modeli v slovenski praksi (SPIRIT Slovenija, javna agencija; 2018). Je tudi EFQM ambasador odličnosti ter licenciran evropski ocenjevalec poslovne odličnosti, kvalificiran tudi za izvajanje EFQM licenčnih tečajev kateri temeljijo na trajnostnem delovanju podjetij.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.