Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2018

15. in 16. 12. 2022

9.00 začetek
16.00 zaključek

EN TEČAJ,
DVE POTRDILI:
(IQNet + SIQ potrdilo)

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 
"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja.

S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v Register notranjih presojevalcev SIQ. Več o registru notranjih presojevalcev SIQ si preberite na povezavi: 
https://www.siq.si/izobrazevanje/register-notranjih-presojevalcev/


Učinkovita raba energije je danes tema mnogih pogovorov tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. Se tudi vi že zavedate, da lahko s pravilnim upravljanjem ustvarite velike prihranke, s tem pa vplivate na uspešnost vašega poslovanja?

Ena od zahtev standarda je tudi periodično izvajanje notranjih presoj, s katerim organizacija preverja doslednost in učinkovitost svojega delovanja ter išče priložnosti za nenehno izboljševanje, kar pa lahko stori le s kompetentnimi presojevalci.

 

Tečaja se udeležite, ker:

 • boste izvedeli, kako učinkovito pristopiti oziroma nadgraditi vaš sistem upravljanja z energijo izvesti kakovosten začetni pregled energetskih vidikov,
 • boste na osnovi praktičnih primerov bolje razumeli zahteve standarda,
  se boste spoznali z metodami in tehnikami presojanja ter se usposobili za učinkovito izvajanje presoj,
 • boste izvedeli, kako vzpostaviti sistem kazalnikov uspešnosti ravnanja z energijo,
 • boste pridobili veščine za prepoznavanje priložnosti za izboljševanje sistema vodenja.


Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.

 


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Zahteve standarda ISO 50001:2018 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri, novosti in spremembe, podobnosti in razlike med ostalimi sistemi vodenja, vaje iz poznavanja zahtev
 • Razlaga s praktičnimi primeri
 • Energetski pregled, zahteve energetskega planiranja, energetska zakonodaja
 • Nadzor in spremljanje rabe energije
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Učinkovitost notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov, vodstveni pregled sistema upravljanja z energijo
 • Študija primera notranje presoje in simulacija presoje
 • Pisni preizkus znanja

Ciljna skupina:
 • Odgovorni za sistem upravljanja z energijo v organizacijah;
 • bodoči presojevalci sistema upravljanja z energijo;
 • odgovorni za sistem ravnanja z okoljem;
 • presojevalci in svetovalci s področja sistemov vodenja;
 • vsi, ki želijo pridobiti dodatno znanje s področja sistemov upravljanja z energijo in izvajanja presoj.


Komu je tečaj namenjen?

 • odgovornim za vzpostavitev sistema vodenja;
 • organizatorjem informacijskih sistemov;
 • vodjem služb informacijske tehnologije;
 • varnostnim inženirjem;
 • bodočim presojevalcem sistema vodenja;
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti in izvajanje presoj.


Način dela

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo izvedbe notranje presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja v slovenskem jeziku.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO/IEC 27001:2013.

Predavatelja
Kandus Bogomil, Kaker Blanka

Mag. Bogomil Kandus, univ. dipl. inž. str., se s sistemi meritev in energetsko učinkovitostjo ukvarja od začetka svoje poslovne poti, že več kot trideset let. Opravljal je razvojno raziskovalne naloge na področju energetike, dela energetskega managerja, vodil projekte spodbujanja energetske učinkovitosti na nacionalnem nivoju, kot je uvajanje energetskih pregledov ali svetovanje večjim porabnikom energije. Pred 20. leti je ustanovil ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d. o. o., ter vodil vrsto projektov za optimizacijo rabe energije pri končnih porabnikih energije. Je pionir uvajanja informacijskih sistemov ciljnega spremljanja rabe energije v slovenskem prostoru. S strokovno skupino ENEKOM-a je s prevodom in promocijo prvega evropskega standarda Sistemi upravljanja z energijo v slovenskem prostoru spodbudil uvajanje najnovejših pristopov energetskega managementa.Poleg aktivnega vodenja projektov s področij energetskih pregledov, energetskih informacijskih sistemov ter uvajanja sistemov upravljanja z energijo pri najuglednejših slovenskih podjetjih izvaja tudi izobraževanja. Na SIQ že vrsto let predava na usposabljanjih s področja standarda SIST EN ISO 50001.

Blanka Kaker, univ. dipl. kem., je na SIQ Ljubljana vodja produktov sistemov za upravljanje z okoljem in energijo (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ogljični odtis) in modela NVO. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 718 tatjana.coko@siq.siwww.siq.si.

---

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.