Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izzivi obvladovanja bolniškega staleža

24. 10. 2022 - PRESTAVLJENO NA 14. 12. 2022

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure


VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 149 € + DDV
Ostali: 178 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 75 € + DDV in ostali 105 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Večina delodajalcev s kratkoročnimi ukrepi za zmanjšanje bolniškega staleža doseže obraten učinek, zato vas bomo naučili, katerih ukrepov se je bolje vzdržati.  

 

Dobili boste vpogled v različna področja, ki vplivajo na stopnjo bolniškega staleža ter jasne usmeritve, kako se v organizaciji celovito lotiti obvladovanja teh tveganj. Seznanili se boste s konkretnimi usmeritvami, katere dejavnike je ključno spremljati in s kakšnimi pristopi jih tudi uspešno obvladujemo. 

 

 

Vsebina:

• pravilen obračun kazalnikov bolniškega staleža in primerjava s podatki na trgu,
• katere oblike bolniškega staleža predstavljajo za delodajalce izziv v prihodnosti ter kako to pravočasno zaznati in omejevati v lastni organizaciji,
• pogoste napake delodajalcev pri obvladovanje bolniškega staleža ter kako z neustreznimi ukrepi preprečevanja bolniškega staleža povečujemo tveganje prezetnizema in s tem ponovno povečanje absentizma,
• kakšen je celovit pristop obvladovanja bolniškega staleža in
• možni ukrepi delodajalca v primeru ugotovljenih zlorab bolniškega staleža.

Izobraževanje je namenjeno:

√ udeležencem javnega in zasebnega sektorja, 
√ kadrovnikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ vodjem organizacijskih enot,
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (kadrovske evidence, personalne mape, delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
20. 10. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221024 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si