Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakonita ureditev dela na domu in največji izzivi delodajalcev

28. 11. 2022

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure


VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 149 € + DDV
Ostali: 178 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 75 € + DDV in ostali 105 € + DDV.

ePRIJAVA

  

Spoznali se boste z zakonskimi izhodišči v primeru enostranske odreditve ali sporazumnega dela na domu ter s procesom zakonitega dela na domu in s tveganjem delodajalca v primeru neupoštevanj zakonodaje. 

Pogledali bomo, katere so obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi in dodatne opredelitve v primeru sporazumnega dela na domu ter katere so prednosti zares dobrega Pravilnika o delu na domu, ki ga mora sprejeti delodajalec.

Dobili boste vpogled, kako si vzpostaviti zakonite podlage za delo na domu, ki zmanjšajo tveganja v primeru nezgod pri delu doma. Posebej bomo izpostavili, kaj delodajalcem tukaj nalaga Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter Zakon o dohodnini.  

 

 

Vsebina:

• ključna zakonska izhodišča, ki opredeljujejo obveznosti delodajalca pri opravljanju dela na domu,
• interes delodajalca in opredelitev postopkov, ki zaposlenemu definirajo zeleno luč za delo na domu,
• kako z jasnimi pravili minimizirati morebitna tveganja pri delu na domu,
• zakaj je potrebno že v pogodbi o zaposlitvi jasno opredeliti tudi delo na domu,
• pogoste napake delodajalcev in tveganja pri izvajanju dela na domu in
• prednosti pravilnika o delu na domu in priporočljiva vsebina akta. 

Izobraževanje je namenjeno:

√ udeležencem javnega in zasebnega sektorja, 
√ kadrovnikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ vodjem organizacijskih enot,
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (zakonite kadrovske evidence, urejene personalne mape, ustrezen delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
24. 11. 2021. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221128 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si