Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

16. 1. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 229 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 119 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA

 

 

Ime, priimek, naslov, EMŠO, številka transakcijskega računa, podatek o delovni dobi, ipd. so le majhen del številnih osebnih podatkov, s katerimi dnevno razpolagajo delodajalci. Zato je področje varstva osebnih podatkov aktualno tudi v okviru delovnih razmerij.

 

Delodajalci so upravljavci osebnih podatkov svojih zaposlenih, zaradi česar morajo skrbeti za skladnost obdelave le-teh ter ustrezno spoštovati pravico do zasebnosti delavcev na delovnem mestu.

Vsebina:

• pravni okvir varstva osebnih podatkov v delovnih razmerjih,
• pravica do zasebnosti delavcev na delovnem mestu,
• praktični primeri v zvezi z varstvom osebnih podatkov v delovnih razmerjih in
• kršitve delodajalcev kot upravljavcev osebnih podatkov. 

Izobraževanje je namenjeno:

√ delodajalcem in 
√ vsem, ki sodelujejo pri zaposlovanju in sodelujejo v kadrovskih procesih. 

Predavateljica: 
Tanja Bohl


Odvetnica Tanja Bohl, univ. dipl. pravnica, je specializirana za področje delovnega prava. V okviru svoje odvetniške pisarne primarno sodeluje z delodajalci, ki jim svetuje v vseh delovnopravnih zadevah. Dejavna je tudi na področju pogajanja s sindikati. Je avtorica strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
12. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230116 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si