Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Prenovljeni REK-O obrazec

17. 1. 2023

11.40 začetek
13.10 odmor
13.30 nadaljevanje
15.00 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 127 € + DDV
Ostali: 152 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 63,5 € + DDV in ostali 76 € + DDV.

ePRIJAVA


S 1. 1. 2023 se je pričel uporabljati nov, t.i. REK-O obrazec, ki je nadomestil več trenutnih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2, PNiPD in tudi obrazec ZAP/M). Rok za uveljavitev obrazca je bil s 1. 9. 2022 prestavljen na 1. 1. 2023. Sprememba poročanja je del celostne prenove sistema REK obrazcev, vse z namenom, da se ti obrazci nekoliko poenostavijo. Poleg načina samega »rednega« poročanja, pa se bo prenova poročanja dotaknila tudi načina predlaganja popravkov že oddanega REK obrazca in tudi načina oddajanja samoprijave.


Na seminarju bomo predstavili zakonska pravila za oddajo davčnih obračunov (sem sodijo tudi REK obrazci), v Uradnem listu Republike Slovenije že objavljeni pravilnik o obračunu davčnega odtegljaja, prikazali bomo primere najbolj tipičnih izplačil, z upoštevanjem obrazcev, ki so trenutno na voljo v testni beta verziji eDavkov ter postopke vezane na popravke že oddanih REK obrazcev in samoprijave.

Če se pri vašem delu srečujete s poročanjem Finančni upravi Republike Slovenije, vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

 

Vsebina

1. Uvod:
• oddaja obračunov in ZDavP-2 in
• novi Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev.

2. Primeri izplačil dohodkov – novi REK-O:
• plača,
• jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina ob upokojitvi,
• regres za letni dopust,
• odpravnina – odpoved pogodbe o zaposlitvi,
• poslovna uspešnost,
• dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo,
• dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorsko delo, sejnine …) in
• začasno in občasno delo upokojencev.

3. Popravki in samoprijave:
• pregled sprememb glede popravkov in
• pregled sprememb glede samoprijave.

Izobraževanje je namenjeno:

√ računovodjem,
√ referentom za obračun plač,
√ kadrovskim delavcem in
√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja dohodnine, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.

Praktična naravnanost tega izobraževanja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Irena Kamenščak

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
13. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230117 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si