Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Napotitev delavcev na delo iz Slovenije v tujino, vključno s poročanjem plače po novem REK-O

19. 1. 2023

9.00 začetek
11.00 odmor
11.30 nadaljevanje
13.15 zaključek

5 pedagoških ur


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Praktična naravnanost seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Kotizacija

Člani: 189 € + DDV
Ostali: 227 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz istega podjetjaje kotizacija na osebo za člane 149 € + DDV, za ostale 189 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Napotovanje delavcev na delo v tujino še vedno ostaja pomemben del izvajanja storitev/opravljanja dela pri slovenskih delodajalcih.

Na seminarju si bomo pogledali glavna pravna področja, ki so pri napotovanju delavcev na delo v tujino pomembna in na katera delodajalci ne smejo pozabiti. Poseben poudarek bo na prenovi REK obrazcev oz. novemu REK-O obrazcu, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2023. Seznanili se bomo z vplivom na poročanje o plačah pri delavcih napotenih na delo v tujino. 

Če tudi vi, v svoji dejavnosti, pošiljate delavce na delo v tujino, potem je ta seminar kot nalašč za vas.


Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. Delovnopravni vidik:
- kdaj govorimo o napotitvi in
- sklepanje pogodb o zaposlitvi za napotene delavce.

2. Vidik obveznih socialnih zavarovanj:
- EU zakonodaja in socialna zavarovanja:
      - splošno pravilo Uredbe 883/2004,
      - 12. Člen Uredbe 883/2004,
      - 13. Člen Uredbe 883/2004,
      - 16. Člen Uredbe 883/2004,
- konvencije o socialnih sporazumih in
- določanje osnove za prispevke za socialno varnost.

3. Davčni vidik:
- povračila stroškov in davčna obravnava,
- posebna davčna osnova, 
- določila konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju:
      - prejemnik rezident in
      - prejemnik nerezident.

4. Obračun plače in poročanje na novem REK-O obrazcu:
- prenova REK-O in vpliv na poročanje pri napotenih delavcih,
- prikaz obračuna plače in
- prikaz poročanja na novem REK-O obrazcu.

Seminar je namenjen:

√ osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino, 
√ računovodjem,
√ referentom za obračun plač,
√ kadrovskim delavcem in
√ vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja napotenih delavcev, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu. 


Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki se vam mogoče v tem trenutku zdijo neobvladljivi.

Predavateljica: 
Irena Kamenščak


Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 17. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230119 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si