Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Začasni izvoz, poreklo blaga in licence za prevoznike (brezplačno izobraževanje)

28. 10. 2022

9.00 začetek
11.00 zaključek

sejna soba GZDBK    (2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Udeležba je brezplačna, a je potrebna predhodna prijava.

Število razpoložljivih mest za udeležbo je omejeno. Prednost pri zasedbi mest imajo člani.

ePRIJAVA

Ob prijavi udeležbe vas vabimo, da nam zaupate vaša vprašanja vnaprej. Odgovore nanje bomo vključili v vsebino izobraževanja.V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, z oddelkom za javne listine, vas vabimo na brezplačno izobraževanje, kjer boste spoznali listine, ki se uporabljajo pri mednarodnem trgovanju. Predstavljeno bo Potrdilo o poreklu blaga in ATA zvezki ter novosti na teh področjih. 

Predstavljene bodo tudi licence za prevoznike, ki so od 21. maja 2022 obvezne za prevoze blaga s kombiji.

 

Odgovorili bomo na vprašanja:

  • Kaj je Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin)?
  • Kdaj se uporablja in kako se pridobi Potrdilo o poreklu blaga?
  • Kakšen je postopek, če želimo peljati blago na sejem npr. v Veliko Britanijo?
  • Kaj omogoča ATA zvezek (ATA Carnet) in kako se ga pridobi?
  • V katere države lahko peljemo blago z ATA zvezkom?
  • Kako hitreje pridobiti ATA zvezek? Predstavitev elektronskega oddajanja vlog za ATA zvezek.
  • Kakšni so pogoji za opravljanje cestnih prevozov blaga ali potnikov?
  • Kako pridobim licenco za opravljanje prevozov s kombiji?

 

Ob e-prijavi udeležbe nam lahko zaupate vaša vprašanja vnaprej in bomo naše izobraževanje dopolnili tudi z odgovori na vaša novo zastavljena vprašanja. Dobrodošla pa bodo tudi vprašanja na samem izobraževalnem srečanju.


Vljudno vabljeni!

Vsebina - tematski sklopi:

 

9.00        Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin)
9.45        Začasni izvoz blaga v tretje države z ATA zvezkom (ATA Carnet)
10.15      Druge storitve zbornice za izvoznike
10.30      Licence za opravljanje prevozne dejavnosti

Vsako od področij bo predstavljeno posebej. Pri tem bodo izpostavljene posebnosti in novosti pri vsakem instrumentu ter postopki pridobitve in uporaba le-teh.  

 

Izobraževanje je namenjeno:

√ vsem, ki sodelujejo v zunanje-trgovinskih postopkih,
√ potencialnim izvoznikom in
√ prevoznikom.Izobraževanje bo izvajala mag. Eva Žontar, direktorica oddelka Javne listine na GZS, članica mednarodnih odborov za poreklo blaga in ATA zvezke pri Mednarodni trgovinski zbornici in članica Odbora za carino pri Eurochambres.

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si.