Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Suverena in prepričljiva poslovna predstavitev (z napredno rabo Power Point-a)

6. in 8. 12. 2022

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur, 2 srečanji

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 336 € + DDV
Ostali: 436 € + DDV

Usposabljanje bo potekalo z največ 12 udeleženci.

ePRIJAVA

Postanite mojster javnega nastopanja in izvajanja privlačnih, prepričljivih in strokovnih predstavitev v Power Pointu.

Naučite se pretvoriti dolgočasne alineje v vizualne elemente na klik ter strukturirati predstavitev tako, da bo boste z njo ves čas vzdrževali pozornost publike. Spoznajte učinkovite trike nastopanja, kako se znebiti treme pred nastopom ter kako izvesti suvereno predstavitev.Vljudno vabljeni!

Vsebina

1. dan:
• kako po korakih do večje pozornosti,
• 4MAT model,
• kako vključiti občinstvo: moč vprašanj, metafor in zgodb,
• največje napake predstavitev in kako se jim izogniti,
• znebite se alinej in navdušite občinstvo z vizualnimi elementi na klik,
• dodajanje multimedije: slik, SmartArta, videa, povezav in
• vaja priprave napredne rabe Power Pointa.

2. dan:
• kako prilagoditi predstavitev občinstvu, da se čutijo vsi nagovorjeni,
• specifike predstavitev v živo in na daljavo,
• suveren nastop: na kaj mora biti med nastopom pozoren predavatelj,
• besedna, nebesedna drža in odziv iz publike,
• učinkoviti triki, kako se znebimo treme pred javnim nastopom in
• praktična vaja izvedbe predstavitve s povratno informacijo.

Zaželjeno je, da udeleženci s seboj prinesejo prenosne računalnike. 

Usposabljanje je primerno za:

√ podjetnike, vodstvene in vodilne delavce, vodje timov,
√ mentorje, coache, lobiste, prodajalce in pogajalce, 
√ zaposlene na delovnih mestih, ki zahtevajo izvajanje prezentacij sodelavcem ali strankam,
√ interne predavatelje in
√ ostale zainteresirane za vsebino.

Predavateljica
mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je mag. Janja Milič Velkaverh pretežni del časa na področju razvoja digitalnih storitev, trženju in razvoju poslovanja. Diplomirala in magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov kreativnega razmišljanja. S svojimi izkušnjami, naravno igrivostjo in posluhom za različne in neobičajne ideje, naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne. Nauči vas izvajati atraktivne, dinamične in prepričljive predstavitve in suverenega javnega nastopanja.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, postrežbo med odmorom in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 1. 12. 2022. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20221201 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si