Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Varno delo z nevarnimi kemikalijami

18. 1. 2023

9.00 začetek
10.30 zaključek

2 pedagoški uri

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 109 € + DDV
Ostali: 139 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

V primeru prijave na obe izobraževanji 18. 1. 2023, se prizna dodaten 10 % popust.

ePRIJAVA
Prepoznate razliko med nevarnimi kemikalijami in nevarnim blagom za transport?

Ali poznate ključna dokumenta za varno delo s kemikalijami?

Namen seminarja je spoznati, kako se na varen način uporablja in prevaža nevarne kemikalije. Predstavili vam bomo ključna dokumenta za varno delo s kemikalijami (Navodila za varno delo ter Pisna navodila za šoferje) in vas podučili, kako postopati v primeru izlitja nevarnih snovi.

Photo by Louis Reed on Unsplash

Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

• prepoznavanje nevarnih kemikalij (Navodilo za varno delo),
• osebna varovalna oprema za delo s kemikalijami,
• izpostavljenost kemikalijam na delovnem mestu (mejne vrednosti kemikalij) in biološke mejne vrednosti,
• prepoznavanje nevarnega blaga (Pisna navodila za šoferje) in
• zaščitna oprema pri prevozu nevarnega blaga. 

Seminar je namenjen:

√ varnostnim inženirjem, 
√ vodjem skladišč, 
√ razvojnikom in tehnologom v kemijski industriji, 
√ podjetjem, ki so proizvajalci ali uporabniki kemikalij (formulatorji) in
√ vsem, ki delajo z nevarnimi kemikalijami. 

Predavateljica: 
Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirana inženirka kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov iz področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
16. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2023011801 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 18, urska.ursic@gzdbk.si