Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Skladiščenje nevarnih kemikalij

18. 1. 2023

11.00 začetek
12.30 zaključek

2 pedagoški uri

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 109 € + DDV
Ostali: 139 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

V primeru prijave na obe izobraževanji 18. 1. 2023, se prizna dodaten 10 % popust.

ePRIJAVAŽelite spoznati tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij in se seznaniti z določevanjem skladiščnih razredov?

Če je vaš odgovor da, je to izobraževanje pravo za vas.

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Podučili vas bomo tudi, kako postopati v primeru izlitja nevarnih snovi v skladišču in se pripraviti na inšpekcijski pregled skladišča.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

• določevanje skladiščnih razredov,
• pravila o skupnem skladiščenju različnih kemikalij (Tabela),
• organizacijski ukrepi za skladiščenje nevarnih kemikalij,
• tehnični ukrepi za skladiščenje nevarnih kemikalij in
• inšpekcijski nadzor skladišča.

Seminar je namenjen:

√ vodjem skladišč, 
√ skladiščnikom, 
√ razvojnikom in tehnologom v kemijski industriji, 
√ podjetjem, ki so prejemniki surovin (kemikalij) in
√ vsem, ki delajo z nevarnimi kemikalijami. 

Predavateljica: 
Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirana inženirka kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov iz področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
16. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 2023011802 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 18, urska.ursic@gzdbk.si