Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Gost Branko Žerdoner, SIJ Acroni Jesenice

Gospodarski forumi regionalnih zbornic

 

Vabimo vas na

Gospodarski e-forum z gostom

Brankom Žerdonerjem, SIJ Acroni Jesenice,

ki bo v četrtek, 27. oktobra 2022, ob 10.00.

E-forum bo potekal

Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice.

 

Dobili bomo odgovore na ta in še na mnoga druga vprašanja:

 • Kako se cene energentov in repro materialov odražajo na poslovanju podjetja?
 • Kakšen je načrt spoprijemanja podjetja z energetsko krizo?
 • Do kolikšne mere bodo še krčili proizvodnjo in kdaj bodo začeli razmišljati o odpuščanju?
 • Kako je organizirano delo 1.300 zaposlenih, ko so zaprti trije od štirih obratov?
 • Kje vidi rešitev za ohranjanje konkurenčnosti energetsko najbolj potratnih podjetij?
 • V kakšnem položaju je njihova največja konkurenca po svetu?
 • Kaj je glavni razlog za iskanje delavcev na tujih trgih delovne sile pred energetsko krizo?
 • Kateri trgi delovne sile so zanje najbolj zanimivi?
 • Kolikšen je delež vlaganj v raziskave in razvoj?
 • Kje vidijo svojo konkurenčno prednost in na čem bodo gradijo svoj razvoj?
 • Kako vidi podjetje čez pet let?
 • Kako se odraža družbena odgovornost podjetja?
 • Katere klube poleg hokejskega še podpira SIJ Acroni?
 • Kdo bo zmagovalec aktualne slovenske hokejske lige?

Pogovor bo moderirala Marjana Grčman.