Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Davčni in računovodski vidik promocije zdravja na delovnem mestu

23. 1. 2023

09.00 začetek
10.30 zaključek

2 pedagoški uri

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 97 € + DDV
Ostali: 129 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 57 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

ePRIJAVA

Vabljeni, da nam vprašanja zaupate tudi vnaprej.

 

Delodajalci so dolžni po Zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Osredotočili se bomo na davčno in računovodsko obravnavo stroškov, ki nastanejo ob tem. Davčna zakonodaja ne sledi vedno in v celoti smernicam promocije. Pogledali si bomo, kako pravilno obravnavati stroške davčno in računovodsko, da pri tem ne pride do bistvenih napak in hujših davčnih posledic. 

Udeleženci lahko aktivno sodelujte (pridobite nasvete in pojasnila od predavateljice) s svojimi vprašanji. Vprašanja nam lahko postavite še pred izobraževanjem, da jih predavateljica preuči in nanje pripravi odgovore, ki bodo čim bolj uporabni za vas.


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

  • kaj je promocija zdravja na delovnem mestu in katera zakonodaja jo opredeljuje,
  • pregled različnih aktivnosti ter računovodska in davčna obravnava,
  • obravnava stroškov povezanih s promocijo zdravja na delovnem mestu z vidika obračuna bonitet, Zakona o dohodnini, Zakona o dohodku pravnih oseb ter DDV in
  • pregled zakonodaje in prakse z vidika promocije zdravja na delovnem mestu.

Izobraževanje je namenjeno:

√ osebam v podjetju in kadrovikom, ki načrtujejo in izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu,
√ računovodjem,
√ osebam, ki s svojim delovanjem računovodjem pomagajo,
√ osebam, ki želijo uspešno vpeljati projekt promocije zdravja na delovnem mestu v svojem podjetju in
√ vsem ostalim, ki jih vsebina izobraževanja zanima.

Predavateljica: 
Marija Tomc Muc

Predavateljica je uspešna dolgoletna direktorica računovodskega servisa Biro BONUS, d. o. o. z večletnimi strokovnimi izkušnjami, članica izvršilnega odbora Sekcije računovodij pri GZDBK. Je aktivni in preizkušen računovodja ter davčnik. Svoje znanje in bogate izkušnje odlično podaja tudi na številnih srečanjih in dogodkih. Izboljšuje znanje tako stanovskim kolegom kot ostalim, ki niso iz te stroke, a znanja potrebujejo za boljše razumevanje pri opravljanju svojega dela. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
19. 1. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230123 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 18, urska.ursic@gzdbk.si