Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kako se naučiti učinkovite komunikacije s skoraj vsakim

15. 3. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.40 nadaljevanje
12.10 odmor
13.10 nadaljevanje
15.00 zaključek

6 pedagoških ur


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 257 € + DDV
Ostali: 297 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 157 + DDV in ostali 257 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Kakovost medsebojnih odnosov temelji na sposobnosti ustreznega, zrelega in spoštljivega komuniciranja. Kajti, prav sposobnost dobrega komuniciranja, je odraz vašega uspeha.

Resnično slišati in biti slišan sta dva ključna elementa povezane in učinkovite komunikacije. Takšna komunikacija nam omogoča, da se drug od drugega lažje učimo, bolje sodelujemo in z učinkovito komunikacijo lažje dosežemo zastavljene cilje. Spoznajte, zakaj splošne veščine komuniciranja ne delujejo vedno in pri vseh ljudeh.

Prilagodite svojo komunikacijo in spoznajte, kako je in kako ni priporočljivo komunicirati z ljudmi okoli sebe glede na njihov tip osebnosti. Okrepite zavedanje, kako močno vaše besede in dejanja vplivajo na ljudi okoli nas. Naučite se komunicirati tako, da vas bodo zagovorniki zares slišali in razumeli. 

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

• spoznavanje samega sebe (tip osebnosti) in prirojenega načina komuniciranja z drugimi ljudmi, 
• razumevanje in spoštovanje ljudi, ki so drugačen tip osebnosti kot smo mi, 
• načini izboljšanja medsebojnih odnosov doma in na delovnem mestu in
• kako pridobiti sposobnost empatije in spoštovanja različnih ter drugačnih pogledov ljudi okoli vas.

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki:

√ jih zanima krepitev čustvene inteligence,
√ želijo okrepiti samozavedanje in obvladovanje samega sebe,
√ se želijo naučiti empatije in učinkovite komunikacije in
√ jih zanimajo zreli in kakovostni medsebojni odnosi.

Predavateljica: 
Anja Žagar, univ.dipl.ekon, predavateljica in podjetnica

Anja Žagar je diplomantka EF v Ljubljani. Zaključila je tudi šolanje na TBA v Kanadi na področju mednarodne poslovne kulture. V podjetništvo se je podala leta 2008. Na podlagi več letnih izkušenj se je specializirala na področju izobraževanj in praktičnih delavnic za podjetja in organizacije. Pridobila je tudi certifikat ICP-TAL. Sodelovala je z več podjetji (Sanolabor, d. d., Mercator, d. d., Luka Koper, d. d., Sparkasse Banka, d. d.) ter organizacijami in ustanovami, kot so Zdravniška zbornica Slovenije, Sekcija farmacevtskih tehnikov, Javni zavod Mestne Lekarne, EF Ljubljana in Sindikat Lek farmacevtska družba, d. d.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
13. 3. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230315 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si