Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Uspešni sistemi vodenja (paket treh delavnic)

25. 1. 2023
16. 2. 2023
23. 2. 2023

10.00 začetek
12.15 zaključek

Udeleženci vseh treh delavnic prejmejo novo knjižico SIQ: Notranje presoje sistemov vodenja avtorja Igorja Bizjaka.

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti veljajo le ob nakupu vseh delavnic.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Na treh spletnih delavnicah bomo izpostavili in predstavili nekatere ključne vidike standarda ISO 9001:2015, ki so pomembni za uspešnost poslovanja organizacije. Pri tem bomo na primerih dobrih praks spoznali:

• zakaj je poznavanje in razumevanje konteksta organizacije ključno izhodišče za vzpostavitev sistema vodenja;
• kako se učinkovito izvajajo notranje presoje, kakšno vlogo in pomen imajo v praksi, ali smo presojevalci za izvajanje uspešnih notranjih presoj dovolj kompetentni, kako dobro oblikujemo ugotovitve in ali jih vodstvo prepoznava kot koristne;
• kaj je pomen in kaj namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda.

Način dela
Interaktivne delavnice bodo potekale v spletni učilnici v živo. Dva dneva pred izvedbo vsake delavnice boste prejeli povezavo do spletne delavnice. Za sodelovanje potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Vljudno vabljeni.

Vsebina

1. delavnica Kontekst organizacije – kako ga razumeti in učinkovito uporabljati? (Tomaž Babnik),
25. 1. 2023

 • Zakaj je razumevanje pojma »kontekst« pomembno za organizacijo?
 • Poznavanje konteksta organizacije je osnova za določanje procesov, prepoznavanje tveganj in priložnosti …
 • Možni pristopi k določitvi in uporabi konteksta organizacije.
 • Kdo naj sodeluje pri opredeljevanju konteksta?

2. delavnica Kako planirati in izvesti notranjo presojo, da bo v praksi uspešna? (Tomaž Babnik),
16. 2. 2023

 • Zakaj izvajamo notranje presoje.
 • Kontekst notranje presoje.
 • Kdo je naročnik in kdo plačnik notranje presoje.
 • Načini planiranja in izvedbe NP so različni – ali smo izbrali primernega.
 • Kaj mora presojani poznati, da lahko tvorno sodeluje na presojah.

3. delavnica Kaj pričakujemo od dobrega vodstvenega pregleda – vse, kar bi želeli vprašati o vodstvenem pregledu (Blanka Kaker), 23. 2. 2023

 • Namen dobro izvedenega vodstvenega pregleda.
 • Kakšne so zahteve standardov sistemov vodenja za vodstveni pregled.
 • Kako pripraviti vhodne podatke za vodstveni pregled (zahteve standardov za sisteme vodenja, dobro pripravljeni vodstveni pregledi).
 • Kaj pričakujemo kot rezultat vodstvenega pregleda (zahteve standardov za sisteme vodenja, rezultati dobro in slabo izvedenih vodstvenih pregledov).
 • Dobra praksa (primer) vodstvenega pregleda.

Predavatelja
Tomaž Babnik

Tomaž Babnik je vodilni presojevalec za sisteme vodenja pri SIQ. Začel je kot vodja kakovosti v industrijskem podjetju, kasneje je bil zaposlen na SIQ, več kot dvajset let pa je svetovalec za sisteme vodenja. Doma in v tujini sodeluje s številnimi organizacijami s področja gospodarstva, javne uprave in storitev (zdravstvo), ki so pridobile certifikat (več kot 140). Nekatere njegove rešitve so prepoznane kot dobra praksa tudi v mednarodni družbi British Petroleum - področje Castrol. Vrsto let izvaja tečaje s področja sistemov vodenja.

Blanka Kaker

Blanka Kaker, univ. dipl. kem., je na SIQ Ljubljana vodja produktov sistemov za upravljanje z okoljem in energijo (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, ogljični odtis) in modela NVO. Je tudi vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja z energijo in vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ocenjevalka po modelu poslovne odličnosti. Izkušnje je več kot dvajset let pridobivala v velikem metalurškem podjetju, kjer je bila odgovorna tudi za uvedbo in skrbništvo sistemov vodenja ter razvoj in uvajanje informacijskih sistemov v proizvodnji in kontroli jekla.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:
 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 716, jasna.hrovat@siq.siwww.siq.si

 

Dodatna pojasnila: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.