Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Veščine in tehnike prodaje

3. 3. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.50 nadaljevanje
12.20 zaključek

4 pedagoške ure


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 127 € + DDV
Ostali: 152 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 69 € + DDV in ostali 99 € + DDV.


ePRIJAVA

 

Kakšne veščine so potrebne, da nam stranka zaupa?
Kakšne so učinkovite tehnike vplivanja, da stranka sprejme nakupno odločitev?


V direktni prodaji končnim kupcem je ključ do uspeha osebnost in odnos prodajalca. Izdelek oz. storitev in cena sta pomembna, vendar ne nujno najpomembnejša. 

Seznanili se boste, kako vzpostaviti miselno naravnanost za uspeh in kako voditi pogovor s stranko, da ga uspešno zaključite s prodajo. 


Vljudno vabljeni. 
                         

Vsebina:

  • ali je res stranka kralj in v katerih situacijah, 
  • priprava na stranko – kako vzpostavimo miselno naravnanost za uspeh,
  • kako voditi pogovor s stranko do zapiranja prodaje,
  • čustva v prodaji, ravnanje z ugovori ter pogajanja in
  • česa stranke ne marajo – tipične napake v prodaji.

Izobraževanje je namenjeno:

√ prodajalcem, podjetnikom, vodjem,
√ vsem, ki posredno ali neposredno delajo in sodelujejo s kupci, strankami, dobavitelji in
√ vsem, ki so vključeni v prodajni proces.

Predavateljica: 
Franka Bertoncelj

Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja, magistra psiholoških znanosti, predavateljica, poslovna in osebna svetovalka z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Kot samostojna svetovalka se ukvarja z izobraževanjem in razvojem vodij, strokovnjakov ter sodelavcev na področju razvoja mehkih veščin. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
28. 2. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230303 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si