Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Preproste rešitve za dolgotrajno preprečevanje izgorelosti

27. 2. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.50 nadaljevanje
12.20 zaključek

4 pedagoške ure


sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Preventiva izgorevanja zaposlenih.

Kotizacija

Člani: 99 € + DDV
Ostali: 117 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67 € + DDV in ostali 89 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Izgorelost imenujemo tudi epidemija sodobnega časa, saj zmanjša produktivnost, izčrpa, pusti občutek nemoči, ciničnosti in zamere. Zaskrbljujoče je, da izgorelost ne ostane izolirana samo na delovno mesto, ampak vpliva na vsa področja našega življenja. Ko smo enkrat v njenem primežu, je brez pomoči težko najti pot ven iz nje.

Zaradi izgorelosti zaposleni pristanejo v dolgorajnejši bolniški odsotnotni z dela. Prihaja pa lahko tudi do prekinitve delovnega razmerja v podjetjih.

Čeprav so napovedi zaskrbljujoče glede rasti izgorelosti med delovno populacijo, lahko poskrbite, da niste med tistimi, ki se jim ta pripeti. 


Vljudno vabljeni. 
                         

Vsebina:

  • kaj je izgorelost, 
  • zakaj nastane (vzroki izgorelosti), 
  • prepoznavanje izgorelosti in 
  • kako narediti načrt preprečevanja izgorelosti. 

Delavnica je namenjena:

√ podjetnikom in podjetjem,
√ managerjem,
√ vodjem,
√ HR službi in
√ tistim, ki želijo preprečiti izgorevanje v svoji delovni sredini ali pa so se z izgorelostjo zaposlenih že srečali
√ vsem, kjer se srečujejo s povečanim številom bolniških odsotnosti in kjer zaznavajo, da izgorelost v prihodnosti lahko vplivala na njihove zaposlene.

Delavnica je primerna za preventivo izgorevanja zaposlenih v podjetjih in ostalih delovnih organizacijah.

Predavateljica: 
dr. Marijeta Kobetič

Marijeta Kobetič je 2017 doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2020 je  pridobila naziv Tranksakcijski analitik - svetovalec. Opravila je več usposabljanj za coache. Trenutno pridobiva akreditacijo ACC pri ICF (International Coaching Federation). Izvaja coaching in delavnice za podjetja in ostale organizacije. Sodelovala je z Alfa Laval d. o. o., Beti d. d., Odelo d. o. o., Livar d. o. o. in Zavodom RS za zaposlovanje. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
23. 2. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230227 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si