Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zlata pravila v primeru obiska inšpektorja za delo in varstva pri delu

20. 3. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 127 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Udeleženci bodo dobili celoviti vpogled, kako si v lastni organizaciji vzpostaviti kadrovsko pravno varnost.

Kadrovska pravna varnost v organizaciji odraža stanje brez tveganj na delovnopravnem in kadrovskem področju z vidika glob inšpektorjev in pravnih postopkov na delovnopravnih sodiščih.


Vljudno vabljeni. 

 

 

Vsebina:

• pogosto zaznane kršitve inšpekcijskih pregledov in kako zmanjšati tveganja glob,
• vrste inšpekcijskih pregledov delovnega inšpektorata in letne programske usmeritve,
• kateri delovnopravni dokumenti so pogosto sankcionirani s strani inšpektorja za delo,
• v katerih primerih pogodba za določen čas ne vzdrži,
• zakaj so pogodbe za začasno in občasno delo v porastu,
• kako zmanjšati tveganje študentskega dela,
• zakaj je evidenca o prisotnosti delavcev pogosto pod drobnogledom,
• pogosto zaznane kršitve na področju varstva pri delu in požarne varnosti,
• zakaj sama izjava z oceno tveganja ni dovolj,
• kako se izogniti tveganjem regresnih zahtevkov ZZZS v primeru nezgod pri delu,
• ključni procesi na področju varstva pri delu in ustreznost dokumentiranja,
• splošna priporočila, kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor in ga tudi uspešno zaključiti,
• kako si z vzpostavitvijo celovite kadrovske pravne varnosti zmanjšate tveganje glob inšpektorata in tožb delavcev ter
• 7 korakov do kadrovske pravne varnosti.

Izobraževanje je namenjeno:

√ odločujočim tako v podjetjih kot v ostalih delovnih organizacijah (zasebni in javni sektor),
√ kadrovikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ vodjem organizacijskih enot, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (kadrovske evidence, personalne mape, delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
16. 3. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230320 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si