Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Personalizacija prodajnega pristopa za dvig učinkovitosti

27. 3. 2023

09.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 odmor
13.00 nadaljevanje
14.30 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 217 € + DDV
Ostali: 257 € + DDV

Usposabljanje bo potekalo z največ 15 udeleženci.

ePRIJAVA

 

Uspeh podjetja je odvisen od tega, koliko izdelkov in storitev uspejo prodati. Z mlačnim prodajnim pristopom, ki ne upošteva psihologije sprejemanja odločitev strank, se kar pri 80 % prodajnih sestankov izgubi priložnost za uspešno sklenitev posla.


Opolnomočite prodajno ekipo z orodji in tehnikami za učinkovito vodenje prodajnega dialoga z različnimi strankami: od razumevanja, kaj stranko vodi do odločitve; priprave ponudbe, ki nagovori in usmeri k nakupu; vzpostavitve čustvene stabilnosti prodajalca pri soočanju z ugovori in zavrnitvami – do uspešnega zaključka prodaje.


Vljudno vabljeni.

 

Vsebina:

  • povečajmo prepričljivost komunikacije v prodaji,
  • kako z uravnavanjem notranjih stanj vplivamo na izid v prodaji,
  • kaj in kako sporočamo besedno in nebesedno, naredimo dober vtis in zgradimo dober stik,
  • kateri so ključni elementi »na kožo pisane« ponudbe,
  • kakšna je vloga prodajnega pisma in kako ga pripraviti,
  • kako voditi stranko do odločitve: postavljanje pravih vprašanj in
  • na kakšen način zapreti ugovore strank in zaključiti prodajo.

Izobraževanje je namenjeno:

√ zaposlene v prodaji, trženju, nabavi, tajništvu, klicnih centrih in
√ ostale zainteresirane za vsebino.

Predavateljica: 
Erika Križnar, mag. org.

V že tretjem desetletju svoje kariere v poslovnem okolju Erika Križnar, mag. org. pridobiva raznovrstne izkušnje dela z ljudmi. Pri delu v nabavi in vodenju prodajnega tima je razvila in vnesla v prakso komunikacijske, motivacijske, prodajne in pogajalske veščine. Primere iz prakse spretno vnaša v svoja predavanja ter tako popestri vsebino in udeležencem približa praktično vrednost tematike, ki jo predstavlja. Pri delu jo vodijo entuziazem, močna volja, pozitivna energija in vztrajnost. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter certificirana coachinja po programu Neuroeducation. Diplomirala je iz Upravljanja in poslovanja nato pa je svoje strokovno znanje nadgradila še s strokovnim magisterijem iz Organizacije in managementa.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
23. 3. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230327 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si