Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Pot do oznake CE

29. 3. in 18. 4. 2023

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 

VIDEO NAGOVOR

Zagotoviti skladnost tehničnih proizvodov nikoli ni bila lahka naloga – na eni strani obveza, da se na trg ali v uporabo smejo dati le skladni (in s tem tudi varni) proizvodi, na drugi pa zavedanje, da napori zagotavljanja skladnosti ne smejo preseči meje konkurenčnosti na prostem trgu. Nove potrebe ali pričakovanja uporabnikov, vse hitrejši razvojni cikli, pojav novih tehnologij, porast prodaje preko spleta, izzivi v dobavnih verigah, prodajne variacije, nestabilnost proizvodnega procesa itd. postavljajo ekonomske operaterje danes pred še večje izzive in dileme.

Na delavnici bomo s pomočjo primerov dobrih in slabih praks pojasnili, kako:

 • se orientirati v obsežni tehnični zakonodaji Evropske unije,
 • identificirati relevantne tehnične predpise (direktive, uredbe),
 • se ob uvozu proizvodov iz neevropskih držav izogniti pastem pri pridobivanju avtentičnih in ustreznih dokazil o skladnosti,
 • zagotoviti ali pripraviti tehnično dokumentacijo o skladnosti,
 • se izvedejo postopki testiranja in/ali certificiranja,
 • pravilno označevati tehnične proizvode,
 • se odzvati in ukrepati v primeru tržnega nadzora.


Predstavili vam bomo Uredbo o tržnem nadzoru 1020/2019/EU, ki opredeljuje odgovornosti in dolžnih ravnanj ponudnikov blaga preko spleta ter Uredbo o ekološkem načrtovanju izdelkov (Ecodesign), v okviru katere je uveljavljenih že okoli 30 izvedbenih predpisov in ki tudi zahteva označevanje z oznako CE. Pojasnili bomo vlogo ocene tveganja kot orodja za zagotavljanje skladnosti tehničnih proizvodov že v fazi načrtovanja in možnostih pri ugotavljanju.

Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

1. dan:

 • pogoji za dajanje tehničnih proizvodov na trg ali v uporabo,
 • razlike v odgovornosti med vrstami ekonomskih subjektov v dobavni verigi,
 • aktivnosti tržnega nadzora nad tehničnimi proizvodi in možni izidi nadzora, izvedba popravljalnih ukrepov in smernice za ravnanje v primeru odpoklica (recall),
 • razsežnosti oznake CE, direktive Novega pristopa in zakonodajni okvir za trženje proizvodov (NLF),
 • zadnje spremembe in novosti v tehnični zakonodaji (prenova direktiv in uredb CE, Ecodesign, Splošna varnost proizvodov, Odgovornost za hibni proizvod),
 • ocena tveganja za proizvod v razvojni in poprodukcijski fazi, pojem funkcionalne varnosti,
 • nadzor skladnosti izdelkov med serijsko proizvodnjo,
 • pravilna uporaba harmoniziranih standardov pri načrtovanju in izdelavi proizvodov,
 • dokumentiranje skladnosti in razpoložljivost tehnične mape,
 • dokazovanje skladnosti – naloge proizvajalca in vloga priglašenega organa,
 • priprava navodil za uporabo,
 • priprava ES-izjave o skladnosti,
 • zahteve za označevanje in kdaj se pojavi oznaka CE.

Priprava elaborata: udeleženci do naslednjega srečanja pripravite kratek usmerjen elaborat o zahtevah za skladnost izbranega proizvoda iz svojega delovnega okolja, ki ga potem skupaj s predavateljem obdelate na drugem delu usposabljanja.

2. dan:

 • prepoznavanje direktiv Novega pristopa in načini alokacije relevantnih standardov,
 • uporaba generičnih in produktnih standardov,
 • ocenjevanje tveganj, vrednotenje ustreznosti tehničnih ukrepov in njihovo evidentiranje skozi izdelavo dokumentacije ocene tveganja,
 • obvladovanje odnosov z dobavitelji in izvajalci storitev na področju zagotavljanja/ugotavljanja skladnosti,
 • priprava vzornih navodil za uporabo,
 • pravice in dolžnosti v razmerju projektant (konstrukter) – proizvajalec (izdelovalec) – monter (sestavljalec) – integrator,
 • pravice in dolžnosti v razmerju proizvajalec – pooblaščeni zastopnik – uvoznik – distributer – nosilec blagovne znamke,
 • zahteve za uvoz iz tretjih držav ter statusa rabljene opreme,
 • odgovornosti ponudnikov tehničnega blaga preko spleta,
 • tehnike prepoznavanja avtentičnosti tehnične dokumentacije ali modifikacij proizvodov (razkorak med 'certificiranim' in dejanskim stanjem),
 • pogoste napake in prepoznane dobre prakse ekonomskih subjektov.


Vabljeni

 • vsi, ki ste zadolženi za razvoj tehničnih izdelkov;
 • vodje kakovosti v razvojnih in proizvodnih podjetjih;
 • zastopniki, nosilci blagovnih znamk in uvozniki tehničnih izdelkov neevropskih proizvajalcev;
 • spletne trgovine;
 • vsi, ki želite pridobiti, posodobiti ali nadgraditi znanje o oznaki CE in zagotavljanju skladnosti proizvodov.


Način dela

E-delavnica bo potekala v spletni e-učilnici v živo. Do dva dneva pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja. Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.Predavatelj
Miha Otrin

Dr. Miha Otrin je doktoriral na Fakulteti za strojništvo, Katedra za mehaniko, Univerze v Ljubljani. Njegovo delo je bilo eksperimentalno in teoretično usmerjeno na področje analize vibracijskega stanja izdelkov. Po končanem študiju se je za kratek čas zaposlil v Cimosu, d. d., kjer je v okviru razvojnega oddelka Laboratorija za preskušanje deloval na področju klimo-mehanskih preskušanj. Od leta 2009 je zaposlen na institutu SIQ Ljubljana kot vodja Laboratorija za elektrotehniko in strojništvo. Tu izvaja postopke ugotavljanja in zagotavljanja skladnosti strojev in naprav, vključno s preverjanjem funkcionalne varnosti. Je strokovnjak za ocenjevanje tveganja različnih proizvodov, tako novih kot tistih, na katerih so bile izvedene spremembe in posodobitve. Kot vodja Oddelka za verifikacijo interoperabilnosti železniških podsistemov izvaja tudi postopke verifikacije železniških vozil in komponent. Je notranji presojevalec po ISO 17025, opravljen pa ima tudi izpit za vodilnega presojevalca po ISO 9001.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si.


----------
Dodatna pojasnila:
 Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.