Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Odpadki in odpadna embalaža, obvezno poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31. 3. 2023, zakonodaja in prihajajoči trendi

16. 3. 2023

10.00 začetek

VIRTUALNO

Udeležba je brezplačna.

ePRIJAVA

 

V sodelovanju z GZS Posavsko gospodarsko zbornico, CPT Krško, RZ Posavje in v okviru točke SPOT svetovanje Posavje vabimo na aktualno delavnico »Odpadki in odpadna embalaža, obvezno poročanje o odpadkih za leto 2022 do 31. 3. 2023, zakonodaja in prihajajoči trendi.

Vljudno vabljeni.

 

Program:


 • V skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov predložiti poročila o odpadkih za leto 2022 najpozneje do 31. marca 2023.
 • Udeležencem e-delavnice bodo podana jasna pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imajo podjetja pri poročanju o odpadkih, če so:
  • izvirni povzročitelj (poročilo se lahko predloži pisno ali elektronsko),
  • zbiralec ali obdelovalec odpadkov (poročilo se lahko predloži samo elektronsko s pomočjo informacijskega sistema IS-odpadki, ki temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki).
 • Na prikazanih primerih bodo udeleženci spoznali, kaj pomeni »biti proizvajalec« in kaj pomeni »dati embalažo v promet« ter specifike in obveznosti pri poročanju.
 • Podana bodo pojasnila in razlaga glede obveznega vodenja evidenc in poročanja o SUP uredbi, ki obvezuje proizvajalce ali pridobitelje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, da od 1. 1. 2023 vodijo evidenco in poročajo o teh izdelkih, danih na trg v RS.
 • Predstavljeni bodo še prihajajoči trendi in sistemi ponovne uporabe, ki bodo popolnoma spremenili način delovanja in sledljivosti embalaže (do 2030 bo morala vsa embalaža, ki bo dana na trg imeti dejansko možnost reciklaže, podjetja bodo morala za embalažo vzpostaviti podobne postopke spremljanja embalažnih materialov, kot jih poznajo elektro podjetja pri označevanju CE, ponovna uporaba bo imela prednost in bo gotovo popolnoma spremenila poslovne modele).
 • Odgovori na vprašanja.

Delavnica je namenjena:

√ vsem odgovornim osebam za ravnanje z odpadki,
√ skrbnikom varstva okolja,
√ vodjem in strokovnim sodelavcem v nabavi, logistiki, ekologiji, razvoju in komerciali,
√ vodilnim osebam proizvodnih in storitvenih podjetjih, ki svoje produkte embalirate, ste pridobitelji blaga, ter tudi
√ proizvajalcem in pridobiteljem servisne embalaže.

 

Delavnica bo izvedena v orodju Microsoft Teams. Prijavljeni boste na e-naslov prejeli gradivo in povezavo na spletno delavnico, preko katere se boste delavnici priključili v četrtek, 16. marca 2023 ob 9.55 uri.

Predavateljici
Antonija Božič Cerar, Simona Lesar

Antonija Božič Cerar (za področje embalaže in odpadne embalaža, označevanje in poročanje ter prihajajoče obveznosti) je direktorica Službe za okolje, podnebje in energijo pri GZS. Pri svojem delu se srečuje z okoljskimi politikami in zakonodajami EU in Slovenije, ki so pomembne za gospodarstvo tako s področja odpadkov, s katerim se srečujejo skoraj vse pravne osebe, do različnih upravnih postopkov in obvladovanja teh vidikov z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem ali okoljskim označevanjem proizvodov. Svoje delovne izkušnje je pridobivala še na Eko skladu, v jeseniški železarni in v Acroniju kot vodja oddelka za varstvo okolja.

Simona Lesar (za poročanje o odpadkih) deluje v okviru Službe za okolje, podnebje in energijo pri GZS. Je poznavalka in svetovalka gospodarstvu glede obveznosti in administrativnih postopkov s področja okoljske in prostorske zakonodaje, od okoljevarstvenih dovoljenj, do posameznih segmentov varstva okolja. Aktivno deluje na pripravi strokovnih vsebin in svetovanju za zeleni prehod gospodarstva v nizkoogljično trajnostno krožno gospodarstvo. Svoje delovne izkušnje je več kot dve desetletji pridobivala v gospodarstvu, v svetovalnih podjetjih Sint in Sinet in kot pooblaščenka za varstvo okolja v Steklarni Hrastnik.

Prijave:

Udeležba na delavnici je brezplačna z obvezno predhodno prijavo preko spletne prijavnice.

Prijave sprejemamo do vključno torka, 14. marca 2023.


Dodatne informacije: CPT Krško, 07 49 02 220, info@cptkrsko.si.