Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Motivacija in vodenje različnih tipov sodelavcev in generacij

3. 4. 2023

9.00 začetek
15.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Voditeljska znanja, veščine in spretnosti so ključ do učinkovitosti in uspešnosti posameznika in organizacije. Dober vodja se zaveda pomembnosti »vodenja« ljudi, zato skrbi za stalno nadgrajevanje znanja na tem področju.

Učinkovit, korekten in karizmatičen vodja pri svojih sodelavcih vzbuja zaupanje in spoštovanje, zato mu bodo z veseljem sledili na poti uresničevanja ambicioznih ciljev. Zaveda se pomembnosti nenehnega samoizpopolnjevanja vodstvenih veščin, ki mu bodo pomagale pri vodenju sodelavcev in uspešnemu premagovanju izzivov današnjega časa.


Vljudno vabljeni!

VSEBINA  

 • Ali res poznamo dejavnike motivacije za delo?
 • Kako dejavnike motivacije za delo vključiti v vodstvene in kadrovske politike in prakse?
 • Kako prepoznati različne tipe ljudi in kako jih voditi?
 • Kako spodbujati in voditi sodelavce različnih generacij ter upravljati medgeneracijske razlike?

Udeležbo priporočamo:

 • vodilnim managerjem, direktorjem, lastnikom, podjetnikom,
 • vodjem oddelkov, procesov, skupin in projektnim vodjem,
 • vsem vodjem, ki želijo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi,
 • vsem vodjem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in želijo nadgraditi tehniko vodenja,
 • vsem, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, ter
 • vsem, ki želite pridobiti tovrstna znanja.

 

Predavateljica
Maja Vukasović Žontar

Maja Vukasović Žontar, prof. je po študiju psihologije v New Yorku in lingvistike v Zagrebu pridobivala izkušnje na področju kadrovskega managementa doma in v tujini. Delala je kot kadrovska svetovalka za ameriško svetovalno podjetje Hewitt Associates, potem je bila kadrovska direktorica v bivšem HERMES Softlabu, sedaj Comtradu. Zadnja leta deluje kot zasebna znanstvena raziskovalka, svetovalka in predavateljica na področju kadrovskega managementa in komunikacije.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 5609 894 tanja.bencek@siq.siwww.siq.si.

Tanja Benček, telefon: 01 56 09 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si. 

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.