Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Varovane kategorije delavcev

17. 5. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 120 € + DDV
Ostali: 150 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 95 € + DDV in ostali 120 € + DDV.

ePRIJAVA

 

 

Varovane kategorije delavcev so določene kategorije delavcev, ki so zaradi določenih okoliščin bolj ranljive in zato potrebujejo posebno varstvo.


Spoznali boste, katere so varovane kategorije in na katerih področjih za njih velja posebna ureditev določa Zakon o delovnih razmerjih.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • katere so varovane kategorije,
  • kakšne pravice in obveznosti imajo delavci varovanih kategorij,
  • kako skleniti pogodbo o zaposlitvi z varovanimi kategorijami delavcev,
  • urejanje delovnega časa v primeru varovanih kategorij delavcev,
  • prenehanje delovnega razmerja v primeru varovanih kategorij delavcev in
  • pregled sodne prakse.

Izobraževanje je namenjeno:

√ delodajalcem in 
√ vsem, ki sodelujejo pri zaposlovanju in sodelujejo v kadrovskih procesih. 

Predavateljica: 
Tanja Bohl


Odvetnica Tanja Bohl, univ. dipl. pravnica, je specializirana za področje delovnega prava. V okviru svoje odvetniške pisarne primarno sodeluje z delodajalci, ki jim svetuje v vseh delovnopravnih zadevah. Dejavna je tudi na področju pogajanja s sindikati. Je avtorica strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
15. 5. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230517 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si