Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Kaj moram vedeti za vzpostavitev zakonitih kadrovskih evidenc in personalnih map

22. 5. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 149 € + DDV
Ostali: 178 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 75 € + DDV in ostali 105 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Pogledali si bomo, kako si vzpostaviti pregledne in urejene personalne mape, predvsem pa usmeritve in katere dokumente obvezno hraniti v mapi, da ste varni pred globami inšpektorata.


Predstavili vam bomo zakonsko obvezne evidence delovnega časa in obveznosti glede arhiviranja. Seznanili se boste tudi z novostmi na področju kadrovskih evidenc.


Vljudno vabljeni. 

 

 

Vsebina:

 • zakoniti postopek zaposlitve delavca in obvezno dokumentiranje dogodkov:
  • zakoniti postopek preverjanja kandidatov,
  • izbor kandidata in obveščanje o izboru/neizboru,
  • zakoniti koraki sklepanja pogodb o zaposlitvi,
 • kako izpeljati varno uvedbo delavca v delo z vidika varnosti in zdravja pri delu ter zakaj so ti dokumenti ključnega pomena,
 • katere izjave delavca si mora delodajalec pridobiti in shraniti v personalne mape,
 • kateri so tvegani dokumenti v personalnih mapah, za katere lahko prejmete globo, 
 • napotki za zakonito vzpostavitev kadrovskih evidenc in najpogostejše napake pri vodenju in arhiviranju evidenc, ki vas lahko drago stanejo in
 • priporočila za vzpostavitev kadrovske pravne varnosti.

Izobraževanje je namenjeno:

√ odločevalcem tako v podjetjih kot v ostalih delovnih organizacijah (zasebni in javni sektor),
√ kadrovikom, kadrovskim strokovnjakom, HR menedžerjem, 
√ direktorjem majhnih in srednje velikih podjetij, 
√ vodjem organizacijskih enot, 
√ samostojnim podjetnikom in 
√ vsem zaposlenim, ki pri svojem delu opravljajo naloge s kadrovskega področja.

Predavateljica: 
Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman je predavateljica, mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (kadrovske evidence, personalne mape, delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
18. 5. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230522 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si