Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Šola plač in povračil stroškov

7. , 13. in 21. 6. 2023

9.00 začetek
11.15 zaključek

3 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 447 € + DDV
Ostali: 582 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz istega podjetja je kotizacija na osebo; člani 264 € + DDV in ostali ostale 345 € + DDV.

ePRIJAVA

 


Mesečna plača delavca je sestavljena in osnovne plače in dodatkov. Delovna in poslovna uspešnost pa sta dela plače le, če za to izpolnjujeta pogoje. Plača, njen obračun in izplačilo je najprej delovnopravni institut. Zato mora, kdor obračunava plače in nadomestila plače, najprej razumeti delovnopravna pravila.

Delavec pa je upravičen tudi do povračila stroškov za malico, prevoz in povračila stroškov, ki jih ima na službeni poti. Te pa je treba najprej določiti v delovnopravnih aktih delodajalca. Šele nato jih davčno obravnavamo. 


Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

1. sklop, 7. 6. 2023:

  • osnovna plača,
  • mesečna plača,
  • minimalna plača in
  • dodatki.

2. sklop, 13. 6. 2023:

  • obračun nadomestila plače za letni dopust, praznik, bolniško in
  • obračun drugih denarnih nadomestil.

3. sklop, 21. 6. 2023:

  • prevoz na delo in z njega ter regres za prehrano, 
  • povračilo stroškov za službeno potovanje in
  • terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje.

Podrobnejša vsebina >


Izobraževanje je namenjeno:

√ ključnim odločevalcem v podjetju, ki so odgovorni za delovna razmerja z delavci oz. njihovim sodelavcem, ki urejajo zadeve vezane na delovna razmerja,
√ računovodjem in 
√ tistim, ki jih vsebina zanima.

Predavateljica: 
mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Davscine | IKS | Digitalna revija za računovodstvo, davščine in financemag. Nina Scortegagna Kavčnik je specializirana za področje delovnega prava in je samozaposlena v svojem podjetju Pravno svetovanje, Nina Scortegagna Kavčnik s. p. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo. Več o njej si lahko preberete na www.ninascortegagna.si.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo le na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
2. 6. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230607 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si