Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Metode finančnega vrednotenja investicijskih projektov

5. 6. 2023 - PRESTAVLJENO NA 30. 6. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVAObstaja veliko projektov, pri katerih je poglavitni cilj, da z njihovimi rezultati dosežemo želene 
finančne učinke. Gre za projekte, s katerimi želimo povečati v organizaciji prihodke ali znižati stroške. Zato je pomembno, da se znamo odločiti za projekt na osnovi predvidenih donosov projekta. Pri tem nam pomagajo različne metode vrednotenja (investicijskih) projektov, ki imajo specifične značilnosti in področja rabe.

Spoznali boste pristop k finančnemu vrednotenju projektov s pomočjo najbolj pogosto uporabljenih metod.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • opredelitev metod za finančno vrednotenje projektov,
  • statične metode vrednotenje projektov,
  • dinamične metode vrednotenja projektov,
    • metoda neto sedanje vrednosti,
    • metoda notranje stopnje donosa,
    • analiza koristi in stroškov.

Izobraževanje je namenjeno:

√ vodjem projektov, ki se želijo seznaniti s tematiko finančnega vrednotenja projektov ter tako poglobiti svoje znanje,
√ menedžerjem / odločevalcem, ki se želijo seznaniti z ekonomiko projektov,
√ drugim sodelujočim pri projektih, ki želijo spoznati značilnosti vrednotenja in izbire projekta.

Poudarek bo na razlagi pojmov in praktičnemu oz. računskemu delu. Posamezne tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri in izračuni, kjer bodo aktivno sodelovali tudi udeleženci na izobraževanju. Zaželena je raba kalkulatorjev.

Predavatelj: 
dr. Iztok Palčič

Dr. Iztok Palčič, univ. dipl. gosp. inž., je zaposlen na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za strojništvo. Predava pri predmetih s področja proizvodnega menedžmenta, projektnega menedžmenta in inženirske ekonomije. Deluje kot predsednik strokovnega odbora Slovenskega združenja za projektni management. Ima pridobljen mednarodni certifikat s področja projektnega menedžmenta IPMA, nivo B. Prav tako je nacionalni ocenjevalec za pridobitev poklicne kvalifikacije Vodja projekta. Ukvarja se z usposabljanjem in izobraževanjem podjetij in drugih organizacij s področja projektnega in proizvodnega menedžmenta. Kot projektni menedžer ali strokovni sodelavec je sodeloval pri najrazličnejših projektih v industriji ter javni upravi in v okviru različnih mednarodnih projektov. V več podjetjih je tudi sodeloval pri uvedbi projektnega načina dela v organizacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
1. 6. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230605 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si