Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ekonomika projekta

29. 6. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVAProjekt je uspešen, ko z njim dosežemo predviden cilj. Vendar to še zdaleč ni edini kriteriji, saj projekte ocenjujemo tudi glede na doseganje terminskega plana, kakovost rezultatov ter glede na izvedbo projekta znotraj predvidenih stroškov. Dejstvo je, da veliko število projektov iz različnih razlogov preseže predviden proračun. Pogosto je to posledica slabega planiranja obsega in stroškov projekta. Zato je treba spoznati izhodišča, tehnike ter metode za čim bolj učinkovito planiranje stroškov projekta.

Spoznali boste problematiko ekonomike projektov, kjer je poudarek na pristopu k pripravi predračuna stroškov projekta ter stroškovnega in denarnega toka projekta.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • projekt in stroški (izhodišča za dobro planiranje stroškov),
  • vrste stroškov projekta,
  • planiranje stroškov in izdelava predračuna stroškov projekta in
  • priprava stroškovnega toka in denarnega toka projekta.

Izobraževanje je namenjeno:

√ vodjem projektov, ki se želijo seznaniti s planiranjem stroškov projekta, ter tako poglobiti svoje znanje,
√ menedžerjem, ki se želijo seznaniti s projektnim menedžmentom in problematiko ekonomike projektov,
√ drugim sodelujočim pri projektih, ki želijo spoznati pravila igre za uspešno delo s projekti in njihovimi stroški.


Poudarek bo na razlagi pojmov in praktičnemu delu. Posamezne tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri oziroma izračuni, kjer bodo aktivno sodelovali tudi udeleženci seminarja. Zaželena je raba kalkulatorjev.

Predavatelj: 
dr. Iztok Palčič

Dr. Iztok Palčič, univ. dipl. gosp. inž., je zaposlen na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za strojništvo. Predava pri predmetih s področja proizvodnega menedžmenta, projektnega menedžmenta in inženirske ekonomije. Deluje kot predsednik strokovnega odbora Slovenskega združenja za projektni management. Ima pridobljen mednarodni certifikat s področja projektnega menedžmenta IPMA, nivo B. Prav tako je nacionalni ocenjevalec za pridobitev poklicne kvalifikacije Vodja projekta. Ukvarja se z usposabljanjem in izobraževanjem podjetij in drugih organizacij s področja projektnega in proizvodnega menedžmenta. Kot projektni menedžer ali strokovni sodelavec je sodeloval pri najrazličnejših projektih v industriji ter javni upravi in v okviru različnih mednarodnih projektov. V več podjetjih je tudi sodeloval pri uvedbi projektnega načina dela v organizacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
26. 6. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230629 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si