Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (4. izdaja, 2023)

31. 5. in 1. 6. 2023

9.00 začetek
16.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Standard IATF 16949:2016 zahteva od organizacij v avtomobilski industriji presojanje procesov izdelave in s tem analiziranje ter vrednotenje skozi celoten življenjski cikel izdelka. Ena izmed najbolj razširjenih metod, ki se jih v praksi uporablja širom sveta za izpolnjevanje te zahteve, je opisana v referenčnem dokumentu nemške zveze avtomobilske industrije VDA 6.3.

Vedno višje zahteve postavljajo vodenje kakovosti pred vedno nove in zahtevnejše naloge. Odjemalci zahtevajo in pričakujejo robustne procese v celotni proizvodni verigi in dostavi. Čas med zasnovo novega proizvoda in njegovo proizvodnjo je vedno krajši, zato morajo biti procesi organizacije podvrženi nenehnemu nadzoru in izboljšavam za zagotovitev ustrezne zanesljivosti.

Cilj usposabljanja je spoznati in razumeti zahteve standarda za izvajanje notranjih presoj in presoj pri dobaviteljih skladno z VDA 6.3 in temeljito razumeti zahteve za projektno vodenje razvoja izdelka in procesa na področju avtomobilske industrije.

Namen
Presoja procesa VDA 6.3:

 • metoda neodvisne analize in vrednotenja razvoja izdelka, procesov implementacije in njihove uspešnosti,
 • lahko uporabljena znotraj in izven (potencialni, obstoječi dobavitelji) organizacije,
 • lahko uporabljena od faze razvoja izdelka do faze izdelave izdelka,
 • izpolnjuje zahteve IATF 16949,
 • primerna za majhna in srednje velika podjetja ter velike korporacije.


Usposobili se boste za izvajanje presoj proizvodnega procesa v skladu z zahtevami VDA 6.3 in boste z uspešno opravljenim pisnim preizkusom znanja pridobili potrdilo o uspešno opravljenem tečaju.


Vljudno vabljeni!

Vsebina  

 • opombe glede revizije,
 • navodila za uporabo,
 • zahteve za presojevalce procesa,
 • izvajanje presoj na daljavo,
 • analiza potenciala,
 • vrednotenje presoje procesa za izdelke,
 • predstavitev zahtev vprašalnika (vodenje projekta; planiranje razvoja izdelka in proizvodnega procesa; implementacija razvoja izdelka in proizvodnega procesa; vodenje dobaviteljev; analiza proizvodnega procesa; servisiranje odjemalca) in
 • pisni preizkus znanja.


Način dela

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, delo v skupinah in simulacije presoj.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažje sodelovanje na tečaju priporočamo predhodno udeležbo na Tečaju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001/poznavanje zahtev standarda ISO 9001/ predhodno znanje poznavanja orodij in metod kakovosti.


Ciljna skupina

 • Vodstvo podjetja, vodje projektov, predstavniki vodstva za kakovost, predstavniki odjemalcev;
 • zaposleni v službi razvoja, konstrukcije, tehnologije, kakovosti, nabave, proizvodnje, vzdrževanja, logistike, prodaje;
 • presojevalci dobaviteljev in certificirani presojevalci procesa VDA 6.3 (3.izdaja, 2016);
 • notranji presojevalci;
 • vsi, ki bi radi obvladovali oziroma izboljšali obvladovanje planiranja ter realizacije razvoja proizvoda in procesa izdelave.

Predavatelj
Boris Škulj

Boris Škulj je svoje dolgoletne delovne izkušnje pridobival v družbah Tomos in Cimos na različnih delovnih mestih v okviru službe kakovosti in nabave. Sodeloval je pri vzpostavitvi sistemov vodenja ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 in presojal njihovo skladnost z navedenimi standardi. Kot odgovoren za razvoj dobaviteljev je dobavitelje izpopolnjeval na področju sistemov vodenja, metod in orodij kakovosti (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, …) ter pri njih izvajal presoje procesa po VDA 6.3, Run at Rate in OEE. Od leta 2008 samostojno nastopa na tržišču z nudenjem storitev usposabljanja, svetovanja in presojanja kakovosti. V sklopu svojega rednega usposabljanja je med drugim pridobil kvalifikacijo za presojevalca procesa VDA 6.3 (VDA 6.3, št. certifikata P-6.3-1609-B-14042-1) in presojevalca proizvoda VDA 6.5 pri VDA QMC.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894,  tanja.bencek@siq.si, www.siq.si

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si.

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.