Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izmenjava dobrih praks Sekcije za kakovost in inovativnost v podjetju Revoz, d. d.

izmenjava dobrih praks SKI

Program

13.00 začetek
15.15 zaključek

Trajanje: 3 pedagoške ure

Kotizacija

Dogodek organiziramo samo za člane GZDBK. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Revoz SEKCIJA ZA KAKOVOST IN INOVATIVNOST

Kdaj: četrtek, 16. december 2010, ob 13.00
Kje: v podjetju REVOZ, d. d. (Belokranjska cesta 4, Novo mesto)

Namen in cilj predavanja:
Izmenjava dobrih praks na področju kakovosti in inovativnosti.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

Sekcija za kakovost in inovativnost pripravlja predstavitev dobrih praks, tokrat v podjetju Revoz, d. d. Po uspešnem zagonu novega twinga in odličnih rezultatih anket neodvisnih ustanov v Revozu nadaljujejo z začrtanim razširjanjem smernic Plana odličnosti Renault. Proizvajati ustrezno in dosegati vsakodnevno odličnost na področju kakovosti predstavljata za vse zaposlene v tovarni obljubo dano kupcem in hkrati trdni temelj zagotavljanja kakovosti njihovih avtomobilov. To dosegajo z doslednim spoštovanjem načel, pravil delovanja in z dosledno uporabo orodij iz nabora Proizvodnega sistema Renault ter nenehnim izobraževanjem in osveščanjem zaposlenih o pomenu kakovosti za uspešnost poslovanja.

Program

12.45 - 13.00     Sprejem udeležencev

13.00 - 13.10     Predstavitveni film o podjetju Revoz, d. d.

13.10 - 14.30     Ogled proizvodnje (presernica, karosernica in montaža

14.30 - 15.00     Predstavitev teme s področja zagotavljanja kakovosti: Plan odličnosti Renault (Jože Bele, vodja službe kakovosti)

15.00 - 15.15              Zaključek

Kotizacija:

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 14. 12. 2010.

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20101216 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: Andreja Florjančič, 07 33 22 184, andreja.florjancic@gzdbk.si