Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Presoja procesa VDA 6.3 (4. izdaja, 2023), novosti in spremembe

30. 8. 2023

9.00 začetek
14.00 zaključek

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15 % popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5 % popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   

 


Standard IATF 16949:2016 zahteva od organizacij v avtomobilski industriji presojanje procesov izdelave in s tem analiziranje ter vrednotenje skozi celoten življenjski cikel izdelka. Ena izmed najbolj razširjenih metod, ki se jih v praksi uporablja širom sveta za izpolnjevanje te zahteve, je opisana v referenčnem dokumentu nemške zveze avtomobilske industrije VDA 6.3.

Namen izobraževanja: 
Predstavitev dodanih, izločenih in spremenjenih vsebin 4. izdaje VDA 6.3 (januar 2023) glede na predhodno 3. izdajo VDA 6.3 (december 2016).

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 • Harmonizacija z metodami VDA
 • Spletni slovar VDA
 • Kvalifikacija presojevalca
 • Presojanje na daljavo
 • Analiza potenciala (P1)
 • Vprašanja s posebno pomembnostjo (vprašanja z *)
 • Aktivnosti oskrbovanja (P3.4, P4.5)
 • Sprememba minimalnih zahtev
 • Izločene vsebine 3. izdaje VDA 6.3


Način dela

 • Seminar sestavlja predavanje, izmenjavo izkušenj, praktične vaje.
 • Za lažje sodelovanje na seminarju priporočamo predhodno poznavanje in razumevanje izvajanja presoj procesa VDA 6.3 po predhodni izdaji (izdaja 3, 2016).


Ciljna skupina:

 • Vodstvo podjetja, vodje projektov, predstavniki vodstva za kakovost, predstavniki odjemalcev;
 • zaposleni v službi razvoja, konstrukcije, tehnologije, kakovosti, nabave, proizvodnje, vzdrževanja, logistike, prodaje;
 • presojevalci dobaviteljev in certificirani presojevalci procesa po VDA 6.3 (3.izdaja, 2016);
 • notranji presojevalci;
 • vsi, ki bi radi obvladovali oziroma izboljšali obvladovanje planiranja ter realizacije razvoja proizvoda in procesa izdelave.

Predavateljica
Boris Škulj

Boris Škulj je svoje dolgoletne delovne izkušnje pridobival v družbah Tomos in Cimos na različnih delovnih mestih v okviru službe kakovosti in nabave. Sodeloval je pri vzpostavitvi sistemov vodenja ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 in presojal njihovo skladnost z navedenimi standardi. Kot odgovoren za razvoj dobaviteljev je dobavitelje izpopolnjeval na področju sistemov vodenja, metod in orodij kakovosti (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP, …) ter pri njih izvajal presoje procesa po VDA 6.3, Run at Rate in OEE. Od leta 2008 samostojno nastopa na tržišču z nudenjem storitev usposabljanja, svetovanja in presojanja kakovosti. V sklopu svojega rednega usposabljanja je med drugim pridobil kvalifikacijo za presojevalca procesa (št. certifikata P-6.3-1609-B-14042-1) in presojevalca proizvoda VDA 6.5 pri VDA QMC.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo izobraževanja, gradivo, potrdilo o udeležbi. 

Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tanja Benček, 01 56 09 894, tanja.bencek@siq.si, www.siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si 

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.