Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Prodaja rešitev - Solution selling

22. 9. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.50 nadaljevanje
12.20 zaključek

4 pedagoške ure


VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 127 € + DDV
Ostali: 152 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 69 € + DDV in ostali 99 € + DDV.


ePRIJAVAKlasični prodajni pristopi, kjer se prodajalci osredotočajo na tehnične lastnosti produktov ali značilnosti storitev (comodity selling), niso več dovolj. Umetnost učinkovite prodaje je v prepoznavanju težav kupcev oz. naročnikov ter v kreiranju ustreznih rešitev.

Prodaja »rešitev« se posveča težavam kupcev in kako jih lahko s svojo ponudbo odpravimo. Ta pristop je prijaznejši do kupcev, ker gre za odkrivanje njegovih dejanskih potreb in ponujanje možnih rešitev. Posledično je manj neprijaznih zavrnitev in je zato precej manj stresen za zaposlene v prodaji.


Vljudno vabljeni. 
                         

Vsebina:

  • prednosti prodaje rešitev,
  • psihologija potreb kupcev oz. naročnikov,
  • procesni model postavljanja vprašanj,
  • 4 ključni pogoji za zapiranje prodajnega dogovora in
  • kompetence prodajalca.

Izobraževanje je namenjeno:

√ prodajalcem, podjetnikom, vodjem,
√ vsem, ki posredno ali neposredno delajo in sodelujejo s kupci, strankami, dobavitelji in
√ vsem, ki so vključeni v prodajni proces.

Predavateljica: 
Franka Bertoncelj

Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja, magistra psiholoških znanosti, predavateljica, poslovna in osebna svetovalka z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Kot samostojna svetovalka se ukvarja z izobraževanjem in razvojem vodij, strokovnjakov ter sodelavcev na področju razvoja mehkih veščin. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
19. 9. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230922 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si