Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zadolževanje podjetja pri bankah in kje so alternative

20. 9. 2023

13.30 začetek
15.00 zaključek

2 pedagoški uri

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 109 € + DDV
Ostali: 139 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Živimo v času dosegljivih kreditov in izredno negotovih razmer. Na seminarju bomo pogledali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (pasti) zadolževanja podjetij s perspektive različnih dejavnosti in dolgoročne perspektive.

Skušali bomo najti odgovore glede alternative bančnim kreditom kot tudi odgovore, kako preprečiti ali se rešiti prezadolženosti.

Vljudno vabljeni. 

 

 

Vsebina:

  • pomen kapitalske ustreznosti v negotovih časih,
  • prednosti, priložnosti, slabosti in pasti zadolževanja,
  • alternative bančnem kreditu,
  • do kam se zadolžiti in kdaj se zadolžiti,
  • znaki prezadolženosti,
  • opcije in reševanje prezadolženosti,
  • diskusija in
  • iskanje rešitev izpostavljene problematike s strani udeležencev.

Izobraževanje je namenjeno:

√ ključnim odločevalcem v podjetju,
√ projektnim vodjem,
√ vodjem financ, računovodstva,
√ poslovodstvu in lastnikom podjetij.

Predavateljica: 
Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij, finančna coachinja, predavateljica. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pri pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkovnost v času negotovih razmer v okolju. Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje ocenjevalke vrednosti podjetij v različnih panogah kot tudi sodne izvedenke za ekonomijo in videnja prakse v primerih, ki končajo v sodnih procesih. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
14. 9. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230920 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si