Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Situacijsko vodenje: 4 stili vodenja, ki jih bi moral obvladati vsak vodja

10. 10. 2023

9.00 začetek
10.15 odmor
10.30 nadaljevanje
11.30 zaključek

3 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 120 € + DDV
Ostali: 145 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 75 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Za odličnega vodjo je pomembno strokovno znanje in tudi veščine vodenja različnih ljudi. Če vodja teh veščin nima, nastajajo konflikti, slabi odnosi in posledično pade zavzetost. Brez ukrepanja lahko to privede do poslabšanja poslovnih rezultatov ter odhoda zaposlenih.

Odličen vodja zna prepoznati in oceniti, kateri stil vodenja je najprimernejši za posamezne situacije in posameznike.

Izpopolnite svoje vodstvene sposobnosti. Naučite se učinkovito uporabljati 4 vodstvene stile, s katerimi boste ustvarili bolj uspešen tim sodelavcev, povečali motivacijo, produktivnost in njihovo zadovoljstvo.


Vljudno vabljeni!Vsebina:

  • spoznajte svoj primarni stil vodenja z individualnim testom, 
  • vodstveni stili za dvig produktivnosti in zavzetost zaposlenih, 
  • direktiva: kdaj je ustrezna in kako jo izvajati, da nismo tiranski, 
  • zlata pravila mentoriranja: kdaj deluje in kdaj ne, 
  • kako do sodelovanja in timskega duha za dvig inovativnosti v času hitrih sprememb ter
  • delegiranje: komu, kdaj in kako; 5 korakov uspešnega delegiranja.

 

Usposabljanje je primerno za:

√ vodstvene in vodilne delavce, 
√ vodje timov, mentorje in
√ ostale zainteresirane za vsebino.

Predavateljica
mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je mag. Janja Milič Velkaverh pretežni del časa vodila time in službe produktnega razvoja ter trženja. Je zagovornica agilnega timskega dela, inoviranja in notranjega podjetništva – teme s katere je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi z organizacije in vodenja, je na Ekonomski fakulteti  v Ljubljani magistrirala s temo uvajanja podjetniške organizacijske kulture v korporacijah. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov kreativnega razmišljanja po metodah De Bono. S svojimi izkušnjami, posluhom za različne in neobičajne ideje, naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 5. 10. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231010 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si