Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Agilni pristopi pri trženju: za dvig fleksibilnosti in inovativnosti

15. 11. 2023

9.00 začetek
10.15 odmor
10.30 nadaljevanje
11.30 zaključek

3 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 120 € + DDV
Ostali: 145 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 75 € + DDV in ostali 97 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Potrebe in pričakovanja kupcev se hitro spreminjajo. Postajajo vse bolj zahtevni. Klasični trženjski pristopi enostavno ne zadoščajo več. Agilni pristopi, osredotočeni na kupce, hitre razvojne cikle ter neprestane izboljšave, prinašajo izjemne rezultate. Po tem, ko so že popolnoma prevzele IT-industrijo, se širijo naprej.

Pridobite prednost pred konkurenco s prevzemom agilnih, fleksibilnih in inovativnih pristopov v trženju, tudi s pomočjo umetne inteligence.


Vljudno vabljeni!

 

 

 


Vsebina:

  • prednosti agilnega pristopa v primerjavi s klasičnim,
  • uporaba agilnih tehnik Scrum in Kanban pri trženju, 
  • osredotočenost na kupca: gradnja persone, 
  • agilni sestanki, jasen fokus in transparentnost, 
  • zgradimo agilni multi-funkcijski trženjski tim, 
  • merjenje zadovoljstva - stalna povratna informacija dviguje uspeh in
  • bonus: Kako si lahko pri agilnemu trženju pomagajmo z umetno inteligenco (ChatCPT ali Google Bard)?

 

Usposabljanje je primerno za:

√ vodstvene in vodilne delavce, 
√ vodje timov, mentorje coache, 
√ zaposlene v razvoju, tehničnih službah, inženiringu, IT, prodaji in trženju ter na ostalih delovnih mestih, kjer so potrebne kompetence inovativnosti, kjer je potreba po timskem delovanju, agilnosti, kreativnosti in
√ ostale zainteresirane za vsebino.

Predavateljica
mag. Janja Milič Velkaverh

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je mag. Janja Milič Velkaverh pretežni del časa vodila time in službe produktnega razvoja ter trženja. Je zagovornica agilnega timskega dela, inoviranja in notranjega podjetništva – teme s katere je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi z organizacije in vodenja, je na Ekonomski fakulteti  v Ljubljani magistrirala s temo uvajanja podjetniške organizacijske kulture v korporacijah. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov kreativnega razmišljanja po metodah De Bono. S svojimi izkušnjami, posluhom za različne in neobičajne ideje, naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne. 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila.
Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK.
Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231115 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Uršič, 07 33 22 184, urska.ursic@gzdbk.si