Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Vloga zaposlenega pri gradnji organizacijske klime in kulture

15. 9. 2023

8.30 začetek
10.00 odmor
10.15 nadaljevanje
11.45 odmor
12.15 nadaljevanje
13.45 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 180 € + DDV
Ostali: 234 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 120  + DDV in ostali 174 € + DDV.

ePRIJAVARazmere, v katerih smo se znašli, zahtevajo od nas drugačen način življenja in dela.

Kaj in kako torej delati ter živeti, da bo življenje lepo, da bomo v službi zadovoljni ter motivirani in bomo dobro voljo širili tudi naokoli v svoji delovni sredini – na sodelavce, uporabnike naših storitev in poslovne partnerje? Kje oziroma kako najti napajalnik energije, ki bo vir in izvir najbolj drznih, a hkrati odličnih idej in uspešnih dni? Koliko osebna naravnanost in energija vplivata na naše počutje, delo in ljudi, ki nas obdajajo?

Če vemo, kaj hočemo, in si znamo postavljati cilje ter smo zanje tudi pripravljeni delati, je vse lažje. Vsebina sovpada s promocijo zdravja na delovnem mestu in skrbjo zanj.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

 • moč osebne energije in njen vpliv na druge (sodelavce, poslovne partnerje) v delovnem okolju, 
 • stebri podpore, 
 • vpliv osebnih vrednot na dobro počutje in medsebojno sodelovanje, 
 • vpliv čustvene inteligentnosti na ravnovesje, 
 • dejavniki, ki vplivajo na zavzetost pri delu, 
 • teorija izbire, 
 • koncept čuječnosti na delovnem mestu (ang. Mindfulness), 
 • »jaz« sporočila in vpliv (zapisanih in izgovorjenih) besed in
 • naša prepričanja in notranji monolog.

Vsebina sovpada s promocijo zdravja na delovnem mestu in skrbjo zanj.

Cilji za udeležence:

 • pridobiti bolj poglobljen pogled nase in vase z namenom dobrega počutja, preprečevanja konfliktov in razvijanja medsebojnih odnosov ali vse to zgolj osvežiti in utrditi;
 • poiskati odgovore, kako poskrbeti zase in za druge v zahtevnih situacijah in soustvarjati ustrezno delovno klimo;
 • opolnomočiti svoje komunikacijske besedne in nebesedne spretnosti za kulturni dialog na delovnem mestu.

Predavateljica: 
Irena Potočar Papež

Irena Potočar Papež izvaja različna usposabljanja s področja poslovne komunikacije v raznovrstnih okoljih (gospodarstvo, ministrstva, upravne enote, občine, šole, vrtci, zdravstvene ustanove …). Je predavateljica na fakultetah, izvaja individualne treninge komunikacije in javnega nastopanja, ima svojo TV oddajo in je avtorica 7 knjig.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
12. 9. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20230915 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si