Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zagon in priprava projekta

13. 10. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVANamen seminarja je usposobiti udeležence, da bodo znali za svoje projekte določiti oziroma razumeti cilje, ki jih je postavil naročnik projekta. Spoznali bodo, kako pretvoriti cilje v želene rezultate projekta ter kako projekt razdeliti na časovno oziroma vsebinsko opredeljene mejnike projekta. Izjemno pomembno v tej začetni fazi projekta je določiti vse subjekte, ki vplivajo na projekt, oziroma subjekte, na katere vplivajo rezultati projekta. Po oblikovanju zahtevanih ciljev in mejnikov projekta je treba projekt pretvoriti v operativni proces izvajanja aktivnosti, ki nas bodo pripeljale do želenih rezultatov. V ta namen bodo udeleženci spoznali temeljne tehnike in metode projektnega menedžmenta, s katerimi bomo opredelili, kaj bo treba v okviru projekta narediti.


Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

  • zagon projekta in njegov pomen za uspešno in učinkovito vodenje in izvajanj projektov,
  • zagonski elaborat projekta – zgradba, oblika,
  • opredelitev ciljev in rezultatov projekta,
  • analiza mejnikov projekta,
  • analiza vplivnih dejavnikov projekta,
  • strukturiranje projekta na osnovi ciljev in mejnikov – retrogradna členitev projekta in
  • opredelitev gradnikov projekta – delovni paketi in aktivnosti.

Izobraževanje je namenjeno:

√ vodjem projektov, ki se želijo seznaniti s procesom zagona oz. priprave projekta, ter tako poglobiti svoje znanje,
√ menedžerjem, ki se želijo seznaniti s projektnim menedžmentom in problematiko iniciacije in zagona projektov,
√ drugim sodelujočim pri projektih, ki želijo spoznati pravila igre za uspešno delo s projekti in njihovimi začetnimi aktivnostmi v fazi učinkovitega planiranja projekta.


Poudarek bo na razlagi pojmov in praktičnemu delu. Posamezne tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri oziroma izračuni, kjer bodo aktivno sodelovali tudi udeleženci seminarja.

Predavatelj: 
dr. Iztok Palčič

Dr. Iztok Palčič, univ. dipl. gosp. inž., je zaposlen na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za strojništvo. Predava pri predmetih s področja proizvodnega menedžmenta, projektnega menedžmenta in inženirske ekonomije. Deluje kot predsednik strokovnega odbora Slovenskega združenja za projektni management. Ima pridobljen mednarodni certifikat s področja projektnega menedžmenta IPMA, nivo B. Prav tako je nacionalni ocenjevalec za pridobitev poklicne kvalifikacije Vodja projekta. Ukvarja se z usposabljanjem in izobraževanjem podjetij in drugih organizacij s področja projektnega in proizvodnega menedžmenta. Kot projektni menedžer ali strokovni sodelavec je sodeloval pri najrazličnejših projektih v industriji ter javni upravi in v okviru različnih mednarodnih projektov. V več podjetjih je tudi sodeloval pri uvedbi projektnega načina dela v organizacijo.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
11. 10. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231013 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si