Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Zakon o zaščiti prijaviteljev

27. 11. 2023

9.00 začetek
10.30 zaključek

2 pedagoški uri

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 97 € + DDV
Ostali: 137 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 53 € + DDV in ostali 79 € + DDV.

ePRIJAVAZakon o zaščiti prijaviteljev, ki je začel veljati konec februarja 2023, celovito ureja področje varstva prijaviteljev. Zakon prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Zavezanci, ki zaposlujejo od 50 do 249 delavcev, morajo notranje poti vzpostaviti do dne 17. 12. 2023, pravni subjekti, ki zaposlujejo več kot 250 delavcev, in zavezanci v javnem sektorju pa so morali notranjo pot vzpostaviti že do dne 23. 5. 2023.

V okviru seminarja bodo predstavljene vse pomembne informacije, ki jih zavezanci potrebujejo za izpolnitev svoje zakonske obveznosti. 

Vljudno vabljeni. 

Vsebina:

 • predstavitev pravnega okvirja zaščite prijaviteljev,
 • različni načini prijave kršitve,
 • vzpostavitev notranje poti za prijavo,
  • imenovanje zaupnika,
  • naloge zaupnika,
  • obravnava notranje prijave,
 • zunanja pot in
 • javno razkritje kršitve.

 

Izobraževanje je namenjeno:

√ zaposlenim v kadrovskih službah,
√ poslovnim sekretarjem,
√ računovodskim delavcem,
√ direktorjem in
√ vsem ostalim, ki se srečujejo z urejanjem delovnopravnih vprašanj.

Predavateljica: 
Tanja Bohl

Odvetnica Tanja Bohl, univ. dipl. pravnica, je specializirana za področje delovnega prava. V okviru svoje odvetniške pisarne primarno sodeluje z delodajalci, ki jim svetuje v vseh delovnopravnih zadevah. Dejavna je tudi na področju pogajanja s sindikati. Je avtorica strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
23. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231127 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si