Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Komuniciranje o trajnostnosti in krožnosti z deležniki znotraj in izven podjetja

29. 11. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 137 € + DDV
Ostali: 177 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 77 € + DDV in ostali 99 € + DDV.

ePRIJAVA

 

Udeleženci bodo pridobili dragocena znanja, ključna za učinkovito komuniciranje z deležniki v zvezi s trajnostnimi in krožnimi načeli poslovanja. Vsebina bo osvetlila priložnosti in izzive ter ponudila smernice, uporabna orodja in konceptualne okvire, ki bodo v pomoč pri tem.Vljudno vabljeni. 

Vsebina

  1. Koncepti trajnostnosti in krožnosti z vidika komunikacije z deležniki znotraj in izven podjetja.
  2. Priložnosti, izzivi in riziki, med njimi: greenwashing, rainbow washing, impact washing in green-bleaching.
  3. Direktiva o zelenih trditvah.
  4. Koristni nasveti, orodja in okviri.
  5. Primeri iz prakse.

Izobraževanje je namenjeno:

√ direktorjem, 
√ vodjem in zaposlenim v oddelkih trženja in komunikacije ter
√ vsem ostalim, ki jih omenjena vsebina zanima. 

Predavateljica: 
Valeria Radosavljević


Direktorica podjetja Ecolibrium, ki ponuja svetovanje s področja krožnosti in trajnostnosti. Izkušena predavateljica in vodja delavnic, med drugim za OZS, MPIKov AS in KOCles. Sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami v Sloveniji in tujini.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, pogostitev med odmorom, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
27. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231129 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si