Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Krizne situacije v prodaji in kako jih reševati

24. 11. 2023

9.00 začetek
10.30 odmor
10.45 nadaljevanje
12.15 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 127 € + DDV
Ostali: 152 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 69 € + DDV in ostali 99 € + DDV.


ePRIJAVAIzobraževanje se bo osredotočilo na razvoj veščin za učinkovito obvladovanje konfliktnih situacij in težavnih interakcij s strankami ali naročniki. Udeleženci bodo naučili prepoznavati in razumevati vzroke konfliktov ter pridobili komunikacijske strategije za reševanje nesoglasij, nasprotovanj, nespoštovanja dogovorov in pogodb. Poudarek bo na gradnji trdnih odnosov, upravljanju pričakovanj ter ohranjanju visoke ravni zadovoljstva strank, tudi v situacijah nenehnih sprememb zahtev in drugih oblik nesodelovanja. Udeleženci bodo ob koncu izobraževanja opremljeni s praktičnimi orodji in tehnikami za ustvarjanje pozitivnih izkušenj za stranke ter za učinkovito reševanje konfliktov na strokoven in strateški način.


Vljudno vabljeni. 
                         

Vsebina:

  • Stranka je kralj – ali je res?
  • Kako sodelovati z nezanesljivimi, neodgovornimi, konstantno nezadovoljnimi, dominantnimi ali celo manipulativnimi strankami in naročniki.
  • Kako reševati reklamacije in pritožbe.
  • Kako rešiti krizne situacije v poslovnih odnosih in prodaji in ponovno vzpostaviti korekten odnos.
  • Kdaj in kako postaviti mejo ali celo zaključiti sodelovanje.

Izobraževanje je namenjeno:

√ prodajalcem, podjetnikom, vodjem,
√ vsem, ki posredno ali neposredno delajo in sodelujejo s kupci, strankami, dobavitelji in
√ vsem, ki so vključeni v prodajni proces.

Predavateljica: 
Franka Bertoncelj

Franka Bertoncelj je univerzitetna diplomirana psihologinja, magistra psiholoških znanosti, predavateljica, poslovna in osebna svetovalka z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Kot samostojna svetovalka se ukvarja z izobraževanjem in razvojem vodij, strokovnjakov ter sodelavcev na področju razvoja mehkih veščin. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi raziskav organizacijske klime in kulture, stilov in kompetenc vodenja ter zadovoljstva kupcev oz. uporabnikov.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
20. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231124 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si