Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izplačilo poslovne uspešnosti

30. 11. 2023

9.00 začetek
10.30 zaključek

2 pedagoški uri

VIRTUALNO

Kotizacija

Člani: 107 € + DDV
Ostali: 132 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 67 € + DDV in ostali 85 € + DDV.

ePRIJAVAOb koncu leta se delodajalci pogosto odločajo za izplačilo poslovne uspešnosti. V povezavi s pravili izplačevanja le-te (kaj se sme in kaj ne) ter v povezavi z dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika prispevkov za socialno varnost, se konstantno pojavljajo vprašanja in dileme. Delno tudi zaradi pogostih sprememb zakonodaje, ki urejajo dohodninsko obravnavo tega dohodka.

V okviru spletnega seminarja se bomo poslovni uspešnosti posvetili celovito – tako z vidika delovnega prava (kdaj govorimo o poslovni uspešnosti, kje je določena, kako se lahko določi …), kot tudi z vidika njene obremenitve z dohodnino in prispevki za socialno varnost.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina:

• poslovna uspešnost – vidik delovnega prava,
• poslovna uspešnost in pravila dohodnine,
• poslovna uspešnost,
• obračun prispevkov za socialno varnost in
• poročanje na REK obrazcu.

Seminar je namenjen:

√ vsem, ki se srečujete z izplačevanjem poslovne uspešnosti.     

Predavateljica: 
Irena Kamenščak


Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je avtorica številnih člankov in soavtorica knjige Davki za managerje, ki je izšla pri GV založbi leta 2012.

Ima bogate izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana je za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti ter gospodarskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine.

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, posnetek srečanj in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
28. 11. 2023. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20231130 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 18, urska.rataj@gzdbk.si