Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Kaj je novega za delodajalce na področju delovnega prava

delavnica

Program

14.00 Začetek
15.00 Zaključek

Trajanje: 1 ura

Kotizacija

Člani: 40 €
Ostali: 100 €

Kotizacija že vključuje 20 % DDV.

Delavnico organiziramo v sodelovanju s Pravno službo GZS.

Kdaj: sreda, 26. januar 2011, ob 14.00
Kje: v sejni sobi GZDBK (Novi trg 11, Novo mesto)

Namen in cilj delavnice:
V letu 2010 je potekala aktivna razprava med socialnimi partnerji v zvezi s posameznimi predlogi novosti na področju delovnega prava, s katerimi naj bi učinkovito pripomogli k razrešitvi gospodarske krize v podjetjih. Tako so bile predlagane spremembe Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakon o malem delu, s čimer vas bomo podrobneje seznanili na delavnici.

Vljudno vabljeni!

Vsebina

 

1. PREDSTAVITEV PREDLAGANIH NOVOSTI V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH: Trajanje odpovednih rokov in višine odpravnin, položaj delavskih predstavništev, zaščita delavcev pri spremembi delodajalca. Praktični prikazi izračuna odpovednih rokov, višine odpravnin in postopka prehoda delavcev pri prenosu dejavnosti ali dela dejavnosti.

2. PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA: Prenova sistema zaposlovanja v času brezposelnosti, nadomestila, trajanje pravica do nadomestila, drugi instrumenti aktivne politike zaposlovanja, javna dela.

3. PREDSTAVITEV ZAKONA O MALEM DELU: Vsebina instituta malega dela, nosilci, obveznosti delodajalcev, nezdružljivost malega dela z zaposlitvijo in drugimi pogodbenimi deli. Praktični prikaz izračuna stroška za delodajalca in postopka sklenitve malega dela.

4. VPRAŠANJA IN RAZPRAVA

Predavatelja
Metka Penko Natlačen in Igor Knez

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav., samostojna pravna svetovalka v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom. Je tudi članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Je strokovna vodja dvoletnega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov, katerega nosilec je GZS.

Igor Knez, univ. dipl. prav., pravni svetovalec v Pravni službi GZS, kjer se ukvarja predvsem z individualnim delovnim pravom. Je tudi član delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Kotizacija:

Kotizacija že vključuje 20 % DDV. Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Pri zasedbi mest imajo prednost člani GZDBK. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 19. 1. 2011. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20110126 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatne informacije: mag. Nina Šab, 07 33 22 185, nina.sab@gzdbk.si