Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Šola varnih živil: Skrbnik sistema vodenja varnih živil

4. 3. 2023
11. 3. 2023
25. 3. 2023
8. 4. 2023
15
. 4. 2023
22
. 4. 2023
6. 5. 2024

9.00 začetek
15.00 zaključek

Šola obsega 10 dni in se zaključi v obdobju treh mesecev. 

Prijavo udeležbe in plačilo kotizacije uredite pri SIQ. 

GZDBK člani, ki so imetniki SIQ certifikata 15% popust na kotizacijo, 

GZDBK člani, ki niso imetniki SIQ certifikata 5% popust na kotizacijo.

Popusti, odobreni s strani SIQ, se med seboj ne seštevajo.

 

Izobraževanje organizira in izvaja SIQ.


   
"Ena šola, dve potrdili"
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

Udeleženci poleg SIQ potrdila ob zaključku šole pridobite še mednarodno priznano IQNet potrdilo (IQNet Academy Certificate of Training) z nazivom »Food Safety Management Representative«. Z IQNet potrdilom pridobite možnost vpisa v IQNet Academy Register of Officially Trained Professionals.


Šola varnih živil je namenjena vsem, ki se želite celoviteje usposobiti za učinkovito vodenje sistema varnih živil ter pridobiti naziv Skrbnik sistema vodenja varnih živil in Food Safety Management Representative. Šola je praktično naravnana, udeleženci ob ponedeljkih obiskujete šest vsebin v predavalnici, ostali štirje dnevi pa so namenjeni izmenjavi dobrih praks, individualnemu pristopu reševanja primera iz lastne prakse in predstavitvi projektnih nalog. Omogoča pridobitev celovitejšega znanja s področja vodenja varnosti živil, zagotavlja izmenjavo mnenj, izkušenj in primerov dobrih praks, vodijo jo  uveljavljeni predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami, pod mentorstvom naših strokovnjakov izdelate projektno nalogo, s katero rešite konkreten izziv iz vašega delovnega okolja.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM ŠOLE 


1. dan: Študija HACCP (Jelka Rozman), 4. marec

 • Spoznate vse stopnje HACCP študije, od priprave do verifikacije, pomen različnih zahtev tega orodja, težave, s katerimi se lahko srečate pri delu itd.
 • HACCP tim
 • Specifikacije, opis, diagrami poteka
 • Analiza tveganja
 • HACCP načrt in delovanje
 • Strokovne podlage (metodologija)
 • Verifikacija

2. dan: Fizikalna tveganja in spremljajoči higienski programi (Jelka Rozman), 11. marec

 • Spoznate orodja za obvladovanje različnih higienskih programov GHP (čiščenje, DDD, obvladovanje tujkov, usposabljanje).
 • Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
 • Korektivni in preventivni ukrepi, neskladni izdelki
 • Čiščenje, odpadki
 • Sledljivost
 • Usposabljanje
 • Skladiščenje in prevozi

3. dan: Kemična tveganja in alergeni (Jana Kolenc Muženič), 25. marec

 • Spoznate načine obvladovanja kemičnih tveganj, opredeljevanja tveganj za proizvod in resnosti vpliva na varnost ter merjenja učinkovitosti obvladovanja tveganj.
 • Onesnaževala iz surovin (pesticidi, težke kovine,…)
 • Procesni kontaminanti
 • Okoljski kontaminanti
 • Onesnaževala iz materialov v stiku z živili
 • Obvladovanje alergenov
 • Vpliv vzorčenja, ocena tveganja, sledenje novostim

4. dan: Mikrobiološka tveganja (Katja Zelenik in Tatjana Rupel), 8. april

 • Spoznate različne aktualne informacije iz področja mikrobioloških analiz živil, lastnosti mikroorganizmov in mikrobiološka tveganja, vzorčenje živil in brisov na snažnost za mikrobiološke analize, kontrole v laboratoriju z mikrobiološkimi analizami itd.
 • Bakterije, plesni in kvasovke
 • Virusi in zajedalci
 • Mikrobiološke analize in hitri testi
 • Vzorčenje živil in brisov na snažnost
 • Kontrole okolja, zraka in zaposlenih
 • Ocena mikrobiološkega tveganja

5. dan: Obvladovanje varnosti in kakovosti živil od dobavitelja do kupca (Jana Kolenc Muženič), 15. april

 • Spoznate, kako obvladovati tveganja na vhodu, izbor dobavitelja, dokazila dobaviteljev, pripravo planov, nadzor in vzorčenje.
 • Ocenjevanje dobaviteljev
 • Dokumentacija dobaviteljev, presoje
 • Laboratoriji
 • Planiranje
 • Vpliv vzorčenja
 • Reševanje reklamacij

6. dan: Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici ter kultura (Jana Kolenc Muženič), 22. april

 • Spoznate pomen spremljanja zakonodaje, strokovnih novosti, informacij iz odpoklicev, razvijanje sistema
 • Poudarki iz zakonodaje
 • Strokovno razvijanje sistema HACCP
 • Komunikacija
 • Notranje presoje
 • Odpoklici/umiki
 • Inšpekcijski nadzor

7. – 10. dan: Izdelava in predstavitev projektne naloge, 6. maj

 • V sodelovanju z mentorjem izberete primer iz svojega delovnega okolja ter ga s pomočjo osvojenega znanja obdelate in uresničite v svoji praksi.
 • Pogovorite se z mentorjem (coaching) o rešitvi problema z izbranega področja varnih živil.
 • Ob zaključku šole predstavite projektne naloge in si izmenjate dobre prakse.


Šola poteka na primerih iz prakse. Že v pripravi na šolo na osnovi pridobljenih navodil in vprašalnika izberete problem iz svojega delovnega okolja, ki ga v poteku šole na podlagi pridobljenih znanj in s pomočjo mentorja analizirate ter razrešite.

Udeležbo priporočamo:

 • strokovnjakom s področja živilstva, kot so:
 • vodje in člani HACCP timov,
 • odgovorni za notranji nadzor;
 • svetovalci in presojevalci;
 • inšpektorji;
 • učitelji in predavatelji;
 • vsi, ki želite nadgraditi znanje ter izkušnje s področja varnih živil.


Ko zaključite vsa izobraževanja in predstavite svojo projektno nalogo pridobite naziv Skrbnik sistema vodenja varnih živil.

Udeleženci šole brezplačno prejmete Priročnik za postavljanje in vodenja sistema HACCP

 

in knjižico Kako zagotavljati varnost in skladnost živil na trgu?

Predavatelji
Jelka Rozman, Jana Kolenc Muženič, Tatjana Rupel, Katja Zelenik

Jelka Rozman je vodja sistema varnosti živil in vodja skupine HACCP v podjetju Žito, kjer je uspešno zaključila uvajanje sistema vodenja kakovosti in sistema HACCP. Pri SIQ je presojevalka obeh sistemov. Sodelovala je pri pripravi strokovne publikacije "Priročnik za postavljanje in vodenje sistema HACCP" in priročnika dobre proizvodne in higienske prakse za pekarstvo. Na Irskem je leta 2005 opravila tečaj za vodilnega presojevalca sistema vodenja varnosti živil ISO 22000:2005.

Jana Kolenc Muženič je zaposlena na SIQ kot vodja produkta varnost živil. Ima skoraj dvajset let izkušenj v živilski industriji s področja sistemskega obvladovanja kakovosti in celostnega zagotavljanja varnosti živil. Kot predavateljica svoje izkušnje rada deli ter tako prispeva k ozaveščanju in dvigovanju kulture varne hrane v širšem slovenskem prostoru. Med drugim je bila tudi zunanji ekspert SA Slovenske akreditacije za področje varnih živil, članica GZS Odbora za varnost živil in predsednica Sekcije za prehrambno verigo na SZKO. Je tudi ocenjevalka v okviru postopka PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost).

Tatjana Rupel je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Ima več kot 20 let izkušenj na področju laboratorijskega mikrobiološkega preskušanja živil in več kot 10 let vodi akreditiran laboratorij za mikrobiološke analize vod, živil in drugih vzorcev okolja v Ljubljani. Redno izvaja izobraževanja za študente, dijake in specializante, ki so na praksi ali kroženju. Je vabljena predavateljica na različnih strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo šole in druge organizacije. Ima izkušnje s področja priprave zakonodaje in strokovnih doktrin na področju sanitarne mikrobiologije.

Katja Zelenik, dr. vet. med. je predstojnica Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Več kot 15 let opravlja delo analitika in svetovalca na področju preskušanja živil, vod, vzorcev okolja v proizvodnji živil in drugih vzorcev. Je notranja presojevalka sistema vodenja kakovosti ISO 17025 in nosilka več metod preskušanja. Pripravila je več prispevkov na mednarodnih in domačih dogodkih na temo listerij, legionel in drugih tem s področja mikrobiologije živil in vod. Sodeluje v raziskovalnih projektih in je mentor študentom in specializantom na praksi ali kroženju.

PRIJAVE in KOTIZACIJA:

Kotizacija vključuje pripravo in izvedbo šole, gradivo,
mentorstvo pri izdelavi projektne naloge, potrdilo o uspešno zaključeni šoli. 


Prijave, plačilo kotizacije in podrobnejša pojasnila o izobraževanju uredite pri:

SIQ LJUBLJANA, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Jernej Balantič, 01 56 09 716, jernej.balantic@siq.si.

 

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si.

 

Eva Pintarič je po izobrazbi univ. dipl. kemije. Delovne izkušnje si je nabirala najprej kot analitik v kemičnem laboratoriju, nato kot vodja biokemičnega laboratorija, najdlje pa kot strokovna delavka na področju varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom. Je zunanja sodelavka pri SIQ, deluje kot vodilna presojevalka za sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja varnosti in zdravja pri delu. Med drugim pa že od leta 2014 aktivno sodeluje kot predavateljica v programu Čili za delo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.