Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Vitka agilna administracija

20. 3. 2024

9.00 začetek
10.30 odmor
11.00 nadaljevanje
12.30 zaključek

4 pedagoške ure

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 179 € + DDV
Ostali: 210 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 127 € + DDV in ostali 179 € + DDV.

ePRIJAVA


Osnove vitke proizvodnje, 21. 2. 2024


Vsaka organizacija ima oddelke, ki opravljajo administrativne naloge. Vendar ne potekajo vse administrativne naloge tekoče. Zaradi tega postaja vse bolj pomembna nova veja LEAN-a, ki je v tujini že stalnica: vitka administracija (Lean Office). Osredotoča se na prepoznavanje in izvajanje pravih administrativnih nalog s pravimi procesi, ki prinašajo dodano vrednost. 

Naučili se boste, kako praktično ločiti dejavnosti z dodano vrednostjo in brez dodane vrednosti, kako upravljati mikro naloge s pomočjo brezplačnih aplikacij, kako najbolje vizualizirati kazalnike, merljive rezultate in kako ustvariti delovno okolje, ki zaposlenim omogoča lažje delo s pravim timskim duhom. 

Vljudno vabljeni. 


 

Vsebina:

 • Izzivi vitke administracije.
 • Praktična delavnica z vajo optimizacije procesa.
 • Razvoj odličnih procesov v vitki administraciji (uporaba brezplačnih aplikacij).
 • Vitka administracija kot filozofija za dolgoročni uspeh.

Kaj pričakovati od udeležbe na izobraževanju?

 • prejeli boste nasvete in predloge kako se pravilno lotiti vpeljave oz. kako spremeniti obstoječi procese dela v vaših oddelkih/pisarnah,
 • kako prepoznavati slabe in dobre procese dela in kakšne rešitve za to ponuja vitka metodologija,
 • sistematičen pristop do odpravljanja procesnih izgub s pomočjo vitke administracije,
 • zmanjšanje stroškovnega pritiska s pravilnim sledenjem in izboljševanjem kazalnikov,
 • odgovorili si bomo na vprašanja kako najbolj učinkovito motivirati zaposlene, ki vpeljujejo vitko (lean) administracijo, ter kako jim ustvariti kakovostno okolje za doseganje odličnih rezultatov in
 • dobili boste praktične rešitve in aplikacije s katerim si boste olajšali vodenje, koordiniranje, nadziranje in arhiviranje projektov.

Izobraževanje je namenjeno:

 • Zaposlenim v oddelkih, računovodstva, financ, kadrovske, razvoja, nabave, splošne službe in vsem ostalim, kateri dnevno izgubljajo dragocen čas in energijo z slabo organiziranostjo.
 • Zaposlenim na občinskih upravah, glavnih pisarnah, upravnih enotah.

Predavatelj: 
Miha Vedenik

Miha Vedenik je podjetnik, predavatelj, svetovalec in lean navdušenec. Njegove dosežke in storitve lahko vidite in občutite v različnih podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini. Vrsto let deluje na področju optimizacije proizvodnjah procesov, izboljševanja poslovnih rezultatov, reorganizacije, spreminjanja miselnosti v podjetjih, vpeljave vitkih metod in razvoj kadrov za vodenje vitkih metod. Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo, pogostitev med odmorom in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
15. 3. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo:

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240320 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si