Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

87. seja UO GZDBK

seja Upravnega odbora GZDBK

Kdaj: torek, 18. junija 2024, ob 13.00

Upravni odbor GZDBK (Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine) je organ vodenja in upravljanja zbornice. Sestavlja ga predsednik zbornice in 16 članov.

Člane upravnega odbora izvoli skupščina v skladu s Pravilnikom o volitvah v organe zbornice.