Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih in drugih delovnih mestih

14. 2. 2024

8.15 začetek
16.00 konec

VIRTUALNO

Kotizacija za člane društev varnostnih inženirjev, Zbornice VZD, GZ VPD in GZDBK:

Program 1:
119 € na osebo.
(Kotizacija za vse ostale: 154 € na osebo.)
Udeleženec prejme 1 potrdilo o udeležbi za področje koordinacije.

Program 2:
119 € na osebo.
(Kotizacija za vse ostale: 154 € na osebo.)
Udeleženec prejme 2 potrdili o udeležbi za področje VZD in VPP.

Program 1 in 2:
179 € na osebo.
(Kotizacija za vse ostale: 232 € na osebo.)
Udeleženec prejme 3 potrdila o udeležbi.

Za tri in več udeležencev iz istega podjetja se prizna 5 % popust. Popusti se ne seštevajo. 

Cene so brez DDV in se ga ne obračunava.

PRIJAVE:

 e-sola@siol.net
Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim društvom varnostnih inženirjev Novo mesto.


 

Namen in cilj usposabljanja: 

 

izpopolnjevanje znanja vseh zainteresiranih za zagotavljanje varnega in zdravega dela ter obvladovanja tveganj na delovnih mestih, v delovnem okolju ter začasnih in premičnih deloviščih.

Usposabljanje je namenjeno:

vodilnim delavcem, koordinatorjem VZD na začasnih in premičnih gradbiščih, strokovnim delavcem VZD, strokovnim delavcem VPP, nadzornikom na gradbiščih in ostalim.


Usposabljanje je organizirano v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 78/19 in 164/20) in s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 109/11 in 77/19), ki se nanaša na strokovne delavce zaposlene pri delodajalcih, ter s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom (Ur. l. RS 32/11 in 61/11).

Udeleženci posameznega usposabljanja bodo prejeli POTRDILA O UDELEŽBI, strokovni delavci VZD pa bodo na osnovi Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti pri delu (Ur. l. RS št. 78/19 in 164/20) in Potrdila o potrditvi programa usposabljanja in dodelitvi točk Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 102-8/2024/3 z dne 02.02.2024, prejeli 8 kreditnih točk.


Vljudno vabljeni!

 

PROGRAM 1: namenjen koordinatorjem VZD in strokovnim delavcem VPD


08:25 - Uvodni nagovor: mag. Miro Škufca, predsednik MDVI Novo mesto

08:30 - Varno delo z motorno žago s poudarkom pri delih na začasnih in premičnih gradbiščih: Robert Čuk, ing. gozd., Gozdarstvo in usposabljanje, Robert Čuk s. p.

09:15 - Sodelovanje specialista medicine dela, strokovnega delavca VPD in koordinatorja VZD na začasnih in premičnih gradbiščih: dr. Sara Masnik, spec. MDPŠ, Aristotel, zdravstveni center d. o. o.

10:00 - Odmor

10:05 - Vpliv vremenskih pojavov na izvajanje del na gradbiščih: Marjan Krašna, dipl. var. inž., Inštitut za varnost Lozej d. o. o.

10:50 - Varna uporaba diizocianatov, normativi in usposabljanje delavcev: Marija Marot, univ. dipl. inž. kem. teh., KOVA d. o. o.

11:35 - Odmor


PROGRAM 2: namenjen strokovnim delavcem VZD in VPP


11:55 - Dejavniki tveganja ter ocenjevanje in načrtovanje fizičnih delovnih obremenitev pri ročnem premeščanju bremen: Janez Fabijan, Zbornica VZD

12:40 - Organizacija prve pomoči in reševanja v primeru delovnih nezgod v NEK: Rudi Janežič, dipl. inž. str., Nuklearna elektrarna Krško d. o. o.

13:25 - Odmor

13:30 - Osebna varovalna oprema za dihala: Slaviša Oliverovič, dipl.var.inž., Novartis d. o. o.

14:15 - Nevarnosti pri uporabi Li-ionskih baterij pri električni delovni opremi in električnih vozilih: mag. Ivan Božič, univ. dipl. inž. el.. ZVD d. o. o.

15:00 - Odmor

15:05 - Optimiziranje delovnih pogojev in ergonomija na delovnih mestih: mag. Mitja Kuprej, Tehit d.o.o.

15:50 - Razprava in zaključek posveta

 

Vabilo in prijava >

 

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na dogodku, gradivo in potrdilo o udeležbi.

Prijave:

Na dogodek se prijavite na e-sola@siol.net

Rok za prijavo je do vključno 9.02.2024.

Plačilo:

Kotizacijo nakažite na TRR MDVI Novo mesto odprt pri NOVA KBM d.d: SI56 0400 1004 6434 374, swift/BIC banke: KBMASI2X, namen: Strokovno usposabljanje VZD 2024 in sklic: 00 01-2024.

Po prejemu plačila vam bomo na vaš elektronski naslov posredovali potrditev prijave, navodila za namestitev aplikacije ZOOM ter račun za opravljeno storitev.

Dodatna pojasnila:
 
e-sola@siol.net ali na telefonskih številkah:
041 621 307 (Ivan Vogrinc),
031 366 363 (Miro Škufca),
041 671 461 (Marjan Šmalc).

·    24. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 31/08),