Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Zaposlitveni postopek in učinkovit izbor kadrov

19. 3. 2024

8.30 začetek
10.00 odmor
10.15 nadaljevanje
11.45 odmor
12.15 nadaljevanje
13.45 zaključek

6 pedagoških ur

sejna soba GZDBK
(2. nadstropje, Novi trg 11, Novo mesto)

Kotizacija

Člani: 216 € + DDV
Ostali: 280 € + DDV

Pri prijavi več oseb iz enega podjetja je kotizacija na osebo: člani 140  + DDV in ostali 182 € + DDV.


ePRIJAVAIzobraževanje osredotočeno na pridobivanje, izbiro in zadržanje kadrov ter njihovo uspešno vključitev v organizacijo. Pokriva različna področja, kot so načrtovanje človeških virov, objava delovnih mest, selekcija kandidatov, odločanje o zaposlitvi, uvajanje novih zaposlenih in pravni vidiki zaposlovanja. Cilj je opremiti udeležence z znanji in veščinami za učinkovito upravljanje zaposlitvenih procesov in povečanje uspešnosti organizacij.

Vljudno vabljeni. 

 

Vsebina

1. Stanje na zaposlitvenem trgu in ugled delodajalca:

 • zavedanje, da imajo na zaposlitvenem trgu trenutno vso moč kandidati,
 • ugled delodajalca na zaposlitvenem trgu in približanje delodajalca kandidatom:
  • blagovna znamka delodajalca.

2. Sistematizacija s kompetenčnim profilom delovnih mest: 

 • popis in analiza poslovnih procesov delodajalca,
 • analiza delovnega mesta in opis zahtev delovnega mesta ter potrebnih kompetenc:
  • sistemizacija delovnih mest,
  • kompetenčni profil delovnega mesta.

3. Privabljanje - objava delovnega mesta: 

 • kadrovska strategija,
 • identifikacija potrebe po novi zaposlitvi,
 • vsakokratna zaposlitvena strategija / Trženje zaposlovanja,
 • obveznost objave delovnega mesta / Izjeme od objave delovnega mesta,
 • kako oblikujemo učinkovito objavo prostega delovnega mesta,
 • alternativni viri angažiranja človeških virov.

4. Selekcijski postopek:

 • metode izbiranja novih delavcev:
  • pregled in analiza vlog, življenjepisov, prošenj in ponudb,
  • kadrovski vprašalnik,
  • selekcijski intervju,
  • ocenjevalna delavnica,
  • preverjanje referenc,
  • kdaj uporabiti psihološko testiranje kandidatov.

5. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi:

 • zaposlitev novega delavca je šele začetek.

6. Zadržanje delavca.

Izobraževanje je namenjeno:

 • kadrovskim strokovnjakom,
 • vsem zaposlenim v HR oddelkih,
 • vodstvenem kadru: Managerji,
 • lastnikom podjetij, 
 • HR svetovalcem in trenerjem, 
 • osebam, ki zastopajo delavske interese.

Predavateljica: 
Larisa Istenič

Mag. Larisa Istenič, univ. dipl. prav., predavateljica z večletnimi izkušnjami na področju delovnega prava in prava javnih uslužbencev, je skozi svojo kariero delovala v različnih institucijah, kjer je razvijala svoje strokovno znanje. Njena vloga se razteza tudi na akademsko področje, kjer kot predavateljica deluje na MLC Fakulteti za management in pravo v Ljubljani ter na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu. Njena strokovnost se odraža v izkušnjah na področju kadrovskega managementa, kjer izstopa s sposobnostjo vzpostavljanja in implementiranja sodobnih principov, vključno s procesi zaposlovanja, selekcije, usposabljanja, kariernega razvoja, vodenja letnih razgovorov, ocenjevanja delovne uspešnosti in upravljanja postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Kotizacija:

Cena zajema udeležbo na izobraževanju, pogostitev med odmorom, gradivo in potrdila. Potrdila se izdajo na zahtevo udeleženca.

Prijave:

Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih mest. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je
15. 3. 2024. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!

Plačilo

Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun GZDBK pri NLB, d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0025 6614 247, sklic 20240319 + matična številka vašega podjetja.
Matična številka GZDBK: 2295032. ID GZDBK za DDV: SI68152990.
Potrdilo o plačilu predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Dodatna pojasnila: Urška Rataj, 07 33 22 184, urska.rataj@gzdbk.si